0
          
       
          
   
          
 
           
 
  
 
         
       
        

        

 
 

 
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-12-16
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-01-21
จำนวนครั้งที่ชม : 136,580 ครั้ง
Online : 18 คน
จำนวนสินค้า : 1 รายการ


 

ทัวร์รัสเซีย (Russia)

DME02 HILIGHT RUSSIA 7D5N
- มอสโคว์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
- รถไฟความเร็วสูง - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
- พระราชวังแคทเธอรีน - ป้อมปีเตอร์และปอล
- พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
- โบสถ์หยดเลือด - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
- มหาวิหารเซนต์ไอแซค - รถไฟความเร็วสูง
- กรุงมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
- จัตุรัสแดง - โบสถ์เซนต์บาซิล - ถนนอารบัต - CIRCUS
- เนินเขาสแปร์โรว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - วิหารเซนต์ซาเวียร์
- พิเศษ!! บินตรง สะสมไมล์ได้ 50%
เดินทางวันที่
06 - 12 ตุลาคม 2561 58,999
08 - 14 ตุลาคม 2561 60,999
10 - 16 ตุลาคม 2561 61,888
15 - 21 ตุลาคม 2561 58,999
17 - 23 ตุลาคม 2561 61,888
20 - 26 ตุลาคม 2561 61,999
22 - 28 ตุลาคม 2561 61,999

27ต.ค. - 02 พ.ย. 2561 57,999
07 - 13 พฤศจิกายน 2561 57,888
ราคาเริ่มต้นที่ 57,888 บาท
 
DME03 WONDERFUL RUSSIA 6D4N
- มอสโคว์ (รัสเซีย) - สถานีรถไฟใต้ดิน
- รถไฟความเร็วสูงจากมอสโคว์สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
- ป้อมปีเตอร์และปอล - มหาวิหารเซนต์ไอแซค
- เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส
- พระราชวังฤดูหนาว - พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
- โบสถ์หยดเลือด - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
- มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
- ชมการแสดงละครสัตว์ - มอสโคว์
- จัตุรัสแดง - วิหารเซนต์บาซิล - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ 
- พิเศษ!! บินตรง สะสมไมล์ได้ 50%
เดินทางวันที่
15 – 20 กันยายน 2561 56,888
13 – 18 ตุลาคม 2561 58,888
10 – 15 พฤศจิกายน 2561 54,888
01 – 06 ธันวาคม 2561 55,888
08 – 13 ธันวาคม 2561 55,888
27 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62 58,888
29 ธ.ค. – 03 ม.ค. 62 60,888
ราคาเริ่มต้นที่ 52,888 บาท
 
DME05 RUSSIA GOOD DEAL 6D 3N
- มอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
- สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต
- สแปโรฮิลล์ - ซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - โบสถ์ทรินิตี้
- เมืองมอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่
- พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
- จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม
- พิเศษ!!บินสายการบิน 5 ดาว เครื่องลำใหญ่
เดินทางวันที่
13 - 18 กันยายน 2561 29,888
21 - 26 กันยายน 2561 29,888
24 - 29 กันยายน 2561 29,888

01 - 06 ตุลาคม 2561 30,888
03 - 08 ตุลาคม 2561 30,888
18 - 23 ตุลาคม 2561 33,888
21 - 26 ตุลาคม 2561 34,888
06 - 11 พฤศจิกายน 2561 30,888
16 - 21 พฤศจิกายน 2561 30,888
27 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2561 30,888
30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 2561 30,888
06 - 11 ธันวาคม 2561 34,888
09 - 14 ธันวาคม 2561 35,888
12 - 17 ธันวาคม 2561 32,888
28 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 43,888
29 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562 44,888
ราคาเริ่มต้นที่ 29,888 บาท
 
DME06 ABSOLUTE RUSSIA 8D5N
- มอสโคว์ (รัสเซีย) – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน
- วิหารเซนต์ซาเวียร์ - CIRCUS - รถไฟความเร็วสูง
- เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังแคทเธอรีน
- ป้อมปีเตอร์และปอล - พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส
- พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - โบสถ์หยดเลือด - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
- มหาวิหารเซนต์ไอแซค - รถไฟความเร็วสูง - กรุงมอสโคว์
- พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง
- โบสถ์เซนต์บาซิล - ถนนอารบัต
- พิเศษ!! สายการบิน 5 ดาว เครื่องลำใหญ่
เดินทางวันที่
09 – 16 ตุลาคม 2561 49,888
13 – 20 ตุลาคม 2561 50,888
17 – 24 ตุลาคม 2561 51,888
20 – 27 ตุลาคม 2561 51,888
11 – 18 พฤศจิกายน 2561 49,888
03 – 10 ธันวาคม 2561 49,888
05 – 12 ธันวาคม 2561 49,888
ราคาเริ่มต้นที่ 48,888 บาท
 
Visit russia 6 วัน 4 คืน
- มอสโคว์ - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
- สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO)
- มหาวิหารเซนต์บาซิล – จัตุรัสแดง
- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
- โบสถ์อัสสัมชัญ - GUM (ห้างกุม)
- SAPSAN EXPRESS TRAIN
- เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว
- เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
- มหาวิหารเซนต์ไอแซค - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
เดินทางวันที่
06-11 ต.ค. 61 
11-16 ต.ค. 61
18-23 ต.ค. 61
20-25 ต.ค. 61
01-06 พ.ย. 61
03-08 พ.ย. 61
15-20 พ.ย. 61
17-22 พ.ย. 61
30 พ.ย. -05 ธ.ค. 61 
01-06 ธ.ค. 07-12 ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้นที่ 46,888 บาท
 
Perfect Russia 7 วัน 5 คืน
- มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล
- พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์
- วิหารเซ็นต์ เดอซาร์ เวียร์ – METRO
- ถนนอารบัต - ละครสัตว์
- SAPSAN EXPRESS - เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
- พระราชวังฤดูหนาว - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
- ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ - มหาวิหารเซนต์ไอแซค
- Bronzehorseman - เรือรบหลวงออโรร่า
- โบสถ์หยดเลือด - จัตุรัสแดง
- มหาวิหารเซนต์บาซิล - ห้าง GUM
- IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET
เดินทางวันที่
25-31 ก.ค.61 
11-17 ส.ค.61 
22-28 ก.ย.61 
10-16 ต.ต.61
17-23 ต.ค.61
24-30 พ.ย.61
05-10 ธ.ค.61
22-28 ธ.ค.61
29ธ.ค.- 04ม.ค.62 
ราคาเริ่มต้นที่ 56,888 บาท
 
รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์
เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน
- ชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา
- ชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือเปโตรควาเรสต์ PETERHOF
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ
- ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
- ชมภายใน พระราชวังฤดูหนาว ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมาย
- ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
- ชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม

เดินทางวันที่
16-21 ส.ค.61
13-18 ต.ค.61
27 ต.ค. - 01 พ.ย.61
10-15 พ.ย.61
24-29 พ.ย.61
08-13 ธ.ค.61
17-22 ม.ค.62
31 ม.ค.-05 ก.พ.62
21-26 ก.พ.62
ราคาเริ่มต้นที่ 45,555 บาท
 
RUSSIA COLORFUL AUTUMN 
มอสโคว์ - ซากอร์ส 
6 วัน 3 คืน
product
- ชม สถานีรถไฟใต้ดิน ที่ล้วนวิจิตรตระการตา
- ชมความงามของ พระราชวังเครมลิน 
- ชมโบสถ์อัสสัมชัญ สถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด
- ชมจตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
- ชมวิหารเซนต์บาซิล โดมหัวหอม 9 โดม มีสีสันสดใสสวยงาม
- ชมสแปร์โร่ฮิลล์ จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
- ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ วิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
- ช้อปปิ้งตลาดอิสมายลอฟกี้ ตลาดขายสินค้าพื้นเมือง

เดินทางวันที่
23 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61 31,888
06 ก.ย. 61 - 11 ก.ย. 61 30,888

12 ก.ย. 61 - 17 ก.ย. 61 29,888
19 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61 30,888
27 ก.ย. 61 - 02 ต.ค. 61 30,888

01 ต.ค. 61 - 06 ต.ค. 61 29,888
05 ต.ค. 61 - 10 ต.ค. 61 31,888
11 ต.ค. 61 - 16 ต.ค. 61 * วันสวรรคต ร.9  30,888
19 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61 * วันปิยมหาราช  31,888
ราคาเริ่มต้นที่ 29,888 บาท 
 
AURORA HUNTER IN RUSSIA 7 วัน 5 คืน
product
- ตามล่าหาแสงเหนือ Northern Lights แสงออโรร่า ที่เมืองมูร์มันสค์
- สัมผัสวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง ณ หมู่บ้านซามิ
- นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน
- สนุกตื่นเต้นกับการ ขับรถสโนโมบิล ตะลุยหิมะ
- ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ ณ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้
- ชม พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
- ชมการตกแต่งภายในของ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโก แต่ละสถานี
- ชมวิหารเซนต์บาซิล วิหารโดม 9 โดมประดับประดาสีสันสวยงาม
- ชมจตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
- ชมพระราชวังเครมลิน
- ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ วิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
- ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม
- ถนนอารบัต ย่านการค้าสินค้าที่มีชื่อเสียง
เดินทางวันที่
09 พ.ย. 61 - 15 พ.ย. 61  54,888
17 พ.ย. 61 - 23 พ.ย. 61  54,888
30 พ.ย. 61 - 06 ธ.ค. 61 * วันพ่อ 55,888
07 ธ.ค. 61 - 13 ธ.ค. 61 * วันพ่อ 56,888
10 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61 * วันรัฐธรรมนูญ 55,888

21 ม.ค. 62 - 27 ม.ค. 62   52,888
28 ม.ค. 62 - 03 ก.พ. 62  52,888

04 ก.พ. 62 - 10 ก.พ. 62  53,888
11 ก.พ. 62 - 17 ก.พ. 62  53,888

18 ก.พ. 62 - 24 ก.พ. 62  52,888
04 มี.ค. 62 - 10 มี.ค. 62   53,888
ราคาเริ่มต้นที่ 52,888 บาท
 
โปรรัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส จัดจ้าน 6 วัน 3 คืน
product
- ชมสถานีรถไฟใต้ดิน การตกแต่งภายในของแต่ละสถานี
- ชมพระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
- ชมจตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
- อิสระถ่ายรูปกับ สุสานเลนิน และ วิหารเซนต์บาซิล
- ชมโบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน
- ชมสแปร์โร่ฮิลล์ จุดชมวิวที่มองเห็นกรุงมอสโคว์ได้ทั้งหมด
- ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ วิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์
- ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุม Gum ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุด
- ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดอิสมายลอฟกี้, ถนนอารบัต
เดินทางวันที่
11 พ.ย. 61 - 16 พ.ย. 61 33,888
14 พ.ย. 61 - 19 พ.ย. 61 34,888
23 พ.ย. 61 - 28 พ.ย. 61 37,888
30 พ.ย. 61 - 05 ธ.ค. 61 38,888
05 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61 * วันพ่อ / วันรัฐธรรมนูญ 39,888
13 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61 42,888
ราคาเริ่มต้นที่ 33,888 บาท
 
 
TG93 รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน
- เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์
- ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์บาซิล หรือที่รู้จักในชื่อโดมหัวหอม
- เข้าชมพระราชวังเครมลิน ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
- ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคที่สวยงามมากที่สุดในโลก
- ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel over the Well) ที่เมืองซาร์กอร์ส
- บินหรู บินตรง สู่ประเทศรัสเซีย
- โดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS
- ล่องเรือแม่น้ำ Moskva มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน
- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล
- ห้างกุม – อนุสรณ์สถานเลนิน - ถนนอารบัต มอสโคว์
- ซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ
- ช้อปปิ้ง IZMAILOVO MARKET - ชมโชว์ละครสัตว์ มอสโคว์
- เนินเขาสแปร์โรว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ 
เดินทางวันที่
12 - 16 Sep 2018 39,998
07 - 11 Nov 2018 39,998
21 - 25 Nov 2018 39,998
12 - 16 Dec 2018 39,998
ราคาเริ่มต้นที่ 38,998 บาท
 
มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 4 คืน
- โดยสายการบินTurkish Airlines 
- บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

- มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ​- พระราชวังเครมลิน 
- IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET
- จัตุรัสวิหาร - โบสถ์อัสสัมชัญ - ถนนอารบัต
- เนินเขาสแปร์โร่ - ชมละครสัตว์ - จัตุรัสแดง
- วิหารเซนต์บาซิล - หอนาฬิกาซาวิเออร์ - ห้างกุม
- สถานีรถไฟใต้ดิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan
- พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส - พระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน
- พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - ป้อมปีเตอร์และปอล
- พระราชวังนิโคลัส - โบสถ์หยดเลือด
- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
เดินทางวันที่

วันที่ 18-24 ส.ค. 61 ราคา 57,300 บาท
วันที่ 25-31 ส.ค. 61 ราคา 57,300 บาท
วันที่ 01-07 ก.ย. 61 ราคา 57,300 บาท
วันที่ 08-14 ก.ย. 61 ราคา 57,300 บาท
วันที่ 15-21 ก.ย. 61 ราคา 57,300 บาท
วันที่ 22-28 ก.ย. 61 ราคา 57,300 บาท
วันที่ 29 ก.ย. - 05 ต.ค. 61 ราคา 57,300 บาท
วันที่ 06-12 ต.ค 61 ราคา 57,300 บาท
วันที่ 03-09 พ.ย 61 ราคา 57,300 บาท
วันที่ 10-16 พ.ย 61 ราคา 57,300 บาท
วันที่ 17-23 พ.ย 61 ราคา 57,300 บาท
วันที่ 24-30 พ.ย 61 ราคา 57,300 บาท
วันที่ 01-07 ธ.ค 61 ราคา 57,300 บาท
วันที่ 08-14 ธ.ค 61 ราคา 57,300 บาท
วันที่ 15-21 ธ.ค 61 ราคา 57,300 บาท
วันที่ 22-28 ธ.ค 61 ราคา 57,300 บาท
ราคา 57,300 บาท
 
SOVIET AND THE GALAXY
รัสเซีย มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน
• เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow)
• ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral)
• เข้าชมพระราชวังเครมลิน ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
• ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น
• ตื่นเต้นกับพิพิธภัณฑ์อวกาศ ที่แสดงถึงความล้ำหน้าทางด้าน
   เทคโนโลยีอวกาศของรัสเซีย
• สะดวกด้วยการเดินทางระหว่างเมืองด้วยบินภายใน
• นั่งรถไฟด่วน (Sapsan Train)
• รับประทานอาหารพื้นเมืองในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace)
• พิเศษเมนู ไข่ปลาคาร์เวียร์และว้อดก้า + ชมการแสดงศิลปะพื้นเมือง
• ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) การแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ 
เดินทางวันที่
22-28 ก.ย. 61
29 ก.ย.- 05 ต.ค. 61
06-12
ต.ค. 61
10-16 ต.ค. 61
17-23 ต.ค. 61
20-26 ต.ค. 61
27 ต.ค.- 02 พ.ย 61
31 ต.ค.- 06 พ.ย 61
03 - 09
พ.ย 61 
14 - 20 พ.ย 61 
24 - 30 พ.ย. 61
08 - 14 
ธ.ค. 61
15 - 21 ธ.ค. 61
22 - 28 ธ.ค. 61
24 - 30 ธ.ค. 61
26 ธ.ค.- 01 ม.ค. 62
29 ธ.ค.- 04 ม.ค. 62
31 ธ.ค.- 06 ม.ค. 62  
ราคาเริ่มต้นที่ 59,900 บาท
 
HG03 Discovery Russia 8 วัน
มอสโก เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
- มอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร
- ถนนอารบัทพระราชวังเครมลิน
- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ
- ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน
- สแปร์โรว์ฮิลล์ - รัสเซียนเซอร์คัส
- สถานีรถไฟใต้ดิน - จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล
- หอนาฬิหาซาวิเออร์ - ห้างกุม
- ล่องเรือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - โบสถ์หยดเลือด
- พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อน เปโตรคาวาเรสต์
- ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล - กาล่าดินเนอร์ พระราชวังนิโคลัส
- มหาวิหารไอแซค - Outlet Village Pulkovo
พิเศษ! นอนรถไฟชั้น First Class
ทานกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส

เดินทางวันที่
กรกฏาคม 20-27 / 23-30 ก.ค. 25 ก.ค.-1 ส.ค. / 26 ก.ค.-2 ส.ค. สิงหาคม 6-13 / 9-16 / 10-17 / 11-18 / 15-22 ส.ค. 28 ส.ค.-4 ก.ย. กันยายน 5-12 / 18-25 / 22-29 25 ก.ย.-2 ต.ค.
ตุลาคม 3-10 / 9-16 / 16-23 ต.ค.

ตุลาคม 1-8 / 2-9 /10-17 / 13-20 / 15-22 18-25 / 19 -26 ต.ค.
พฤศจิกายน 6-13 พ.ย. กรกฎาคม 22-29 / 23-30 ก.ค.
ตุลาคม 1-8 / 2-9 /10-17 / 13-20 / 15-22 18-25 / 19 -26 ต.ค.
ราคาเริ่มต้นที่ 50,900 บาท
 
DME14 ANGELA RUSSIA 7D 4N
- มอสโคว์ - มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
- สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - ถนนอารบัต
- ซาร์กอร์ส - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
- โบสถ์ทรินิตี้ - มอสโคว์ - ตลาดอิสไมโลโว่
- พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
- จัตุรัสแดง - มหาวิหารเซนต์บาซิล - จุดชมวิวสแปโรฮิลล์
- พิพิธภัณฑ์อวกาศ - โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม 
เดินทางวันที่
08 - 14 สิงหาคม 2561 36,888
12 - 18 กันยายน 2561 36,888
24 - 30 ตุลาคม 2561 37,888
14 - 20 พฤศจิกายน 2561 36,888
05 - 11 ธันวาคม 2561 38,888
27 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2562 43,888
ราคาเริ่มต้นที่ 36,888 บาท