0
          
       
          
   
          
 
           
 
  
 
         
       
        

        

 
 

 
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-12-16
ปรับปรุงเมื่อ : 2018-11-17
จำนวนครั้งที่ชม : 125,053 ครั้ง
Online : 23 คน
จำนวนสินค้า : 1 รายการ


 

ทัวร์โตเกียว (TOKYO)

XJ65 TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N
ซุปตาร์ โอ้ ฮะ โอ ฮะ โอ้ ฮะ โอ (AUTUMN)
- โดยสายการบินแอร์เอซียเอ็กซ์ (XJ)
- ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300
- จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3
- น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน

- ฤดูกาลแห่งการชมใบไม้เปลี่ยนสี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
- สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ
- สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์
- ขอพร ณ วัดอาซากุสะ
- ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
- ข้อปปิ้งสุดมันส์ ชินจูกุ อิออนมอลล์
- โอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
- อาบน้ำแร่ธรรมชาติ - พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู 
- FREE WIFI ON BUS
- มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทางวันที่
26-30 กันยายน 2561 23,888.-
28 กันยายน-02 ตุลาคม 2561 24,888.-
30 กันยายน-04 ตุลาคม 2561 27,888.-
01-05 ตุลาคม 2561 27,888.-
02-06 ตุลาคม 2561 27,888.-
03-07 ตุลาคม 2561 27,888.-
04-08 ตุลาคม 2561 27,888.-
05-09 ตุลาคม 2561 27,888.-
06-10 ตุลาคม 2561 27,888.-
07-11 ตุลาคม 2561 27,888.-
08-12 ตุลาคม 2561 27,888.-
09-13 ตุลาคม 2561 31,888.-
10-14 ตุลาคม 2561 31,888.-
11-15 ตุลาคม 2561 31,888.-
12-16 ตุลาคม 2561 31,888.-
13-17 ตุลาคม 2561 31,888.-
14-18 ตุลาคม 2561 27,888.-
15-19 ตุลาคม 2561 27,888.-
16-20 ตุลาคม 2561 27,888.-
17-21 ตุลาคม 2561 27,888.-
18-22 ตุลาคม 2561 27,888.-
19-23 ตุลาคม 2561 31,888.-
20-24 ตุลาคม 2561 31,888.-
21-25 ตุลาคม 2561 31,888.-
22-26 ตุลาคม 2561 31,888.-
23-27 ตุลาคม 2561 31,888.-
24-28 ตุลาคม 2561 27,888.-
25-29 ตุลาคม 2561 27,888.-
26-30 ตุลาคม 2561 27,888.-
27-31 ตุลาคม 2561 27,888.-
28 ตุลาคม-01 พฤศจิกายน 2561 27,888.-
29 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2561 27,888.-
30 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2561 27,888.-
31 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2561 27,888.-
01-05 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
02-06 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
03-07 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
04-08 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
05-09 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
06-10 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
07-11 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
08-12 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
09-13 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
10-14 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
11-15 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
12-16 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
13-17 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
14-18 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
15-19 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
16-20 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
17-21 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
18-22 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
19-23 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
20-24 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
21-25 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
22-26 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
23-27 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
24-28 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
25-29 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
26-30 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
27 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2561 26,888.-
ราคาเริ่มต้นที่ 23,888 บาท
 
XJ59 TOKYO FUJI 5D3N
ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (คาวาอี๊ เดส)
- โดยสายการบินแอร์เอซียเอ็กซ์ (XJ) 
- ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 
- จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 
- น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน
- เพลิดเพลินกับทุ่งดอกไม้ หลากหลายชนิด ณ สวนฮานาโนะ มิโยโกะ
- ชมภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
- วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
- ช้อปปิ้งชินจูกุ และอิออน มอลล์
- อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
- FREE WIFI ON BUS
- มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทางวันที่
07-11 กรกฎาคม 2561 20,888.-
09-13 กรกฎาคม 2561 20,888.-
13-17 กรกฎาคม 2561 20,888.-
15-19 กรกฎาคม 2561 20,888.-
19-23 กรกฎาคม 2561 20,888.-
23-27 กรกฎาคม 2561 20,888.-
25-29 กรกฎาคม 2561 24,888.-
29 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 2561 24,888.-
01-05 สิงหาคม 2561 22,888.-
03-07 สิงหาคม 2561 22,888.-
05-09 สิงหาคม 2561 22,888.-
07-11 สิงหาคม 2561 22,888.-
09-13 สิงหาคม 2561 26,888.-
11-15 สิงหาคม 2561 27,888.-
13-17 สิงหาคม 2561 26,888.-
15-20 สิงหาคม 2561 22,888.-
17-21 สิงหาคม 2561 22,888.-
19-23 สิงหาคม 2561 22,888.-
21-25 สิงหาคม 2561 22,888.-
23-27 สิงหาคม 2561 22,888.-
25-29 สิงหาคม 2561 22,888.-
27-31 สิงหาคม 2561 22,888.-
01-05 กันยายน 2561 20,888.-
03-07 กันยายน 2561 20,888.-
07-11 กันยายน 2561 20,888.-
09-13 กันยายน 2561 20,888.-
11-15 กันยายน 2561 20,888.-
13-17 กันยายน 2561 20,888.-
15-19 กันยายน 2561 20,888.-
17-21 กันยายน 2561 20,888.-
19-23 กันยายน 2561 20,888.-
23-27 กันยายน 2561 20,888.-

25-29 กันยายน 2561 18,888.-
ราคาเริ่มต้นที่ 17,888 บาท
 
 
XJ54 TOKYO FUJI IBARAKI
ซุปตาร์ สุกี้แห้ง 5 วัน 3 คืน
- สายการบิน AIR ASIA X
- ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300
- จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3
- มีบริการอาหารร้อนเสิร์ฟทั้งขาไปและขากลับ
- น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน

- ทุ่งดอกไม้ ณ สวนฮานาโนะมิโยโกะ
- ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
- สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ
- ชมสวนดอกไม้ สไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนไคราคุเอน
- นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ
- ข้อปปิ้งสุดมันส์เอมิ เอ้าเลท ชินจูกุ และโอไดบะ
- ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
- อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
- FREE WIFI ON BUS
- มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทางวันที่
08-12 กรกฎาคม 2561 23,888.-
10-14 กรกฎาคม 2561 23,888.-
12-16 กรกฎาคม 2561 23,888.-
14-18 กรกฎาคม 2561 23,888.-
16-20 กรกฎาคม 2561 23,888.-
18-22 กรกฎาคม 2561 23,888.-
20-24 กรกฎาคม 2561 23,888.-
22-26 กรกฎาคม 2561 23,888.-
24-28 กรกฎาคม 2561 25,888.-
26-30 กรกฎาคม 2561 26,888.-
28 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2561 26,888.-
30 กรกฎาคม-03 สิงหาคม 2561 26,888.-
02-06 สิงหาคม 2561 25,888.-
04-08 สิงหาคม 2561 25,888.-
06-10 สิงหาคม 2561 25,888.-
08-12 สิงหาคม 2561 29,888.-
10-14 สิงหาคม 2561 29,888.-
12-16 สิงหาคม 2561 29,888.-
14-18 สิงหาคม 2561 25,888.-
16-20 สิงหาคม 2561 25,888.-
18-22 สิงหาคม 2561 25,888.-
20-24 สิงหาคม 2561 25,888.-
22-26 สิงหาคม 2561 25,888.-
24-28 สิงหาคม 2561 25,888.-
26-30 สิงหาคม 2561 25,888.-
28 สิงหาคม-01 กันยายน 2561 25,888.-
30 สิงหาคม-03 กันยายน 2561 25,888.-
02-06 กันยายน 2561 23,888.-
04-08 กันยายน 2561 23,888.-
06-10 กันยายน 2561 23,888.-
08-12 กันยายน 2561 23,888.-
10-14 กันยายน 2561 23,888.-
12-16 กันยายน 2561 23,888.-
14-18 กันยายน 2561 23,888.-
16-20 กันยายน 2561 23,888.-
18-22 กันยายน 2561 23,888.-
20-24 กันยายน 2561 23,888.-
22-26 กันยายน 2561 23,888.-
24-28 กันยายน 2561 23,888.-
ราคาเริ่มต้นที่ 20,888 บาท
 
XJ53 TOKYO FUJI
ซุปตาร์ โอ้ ฮะโอ ฮะโอ้ ฮะโอ 5 วัน 3 คืน
- โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)
- ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง
- จัดที่นั่งแบบ 3-3-3
- น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.

- เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
- ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
- ชมดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ
- วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
- ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้ง โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ และอิออน มอลล์
- สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ เมืองเก่าซาวาระ หรือ Little Edo
- อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
- FREE WIFI ON BUS
- มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทางวันที่
07-11 กรกฎาคม 2561 21,888.-
09-13 กรกฎาคม 2561 21,888.-
11-15 กรกฎาคม 2561 21,888.-
13-17 กรกฎาคม 2561 21,888.-
15-19 กรกฎาคม 2561 21,888.-
17-21 กรกฎาคม 2561 21,888.-
19-23 กรกฎาคม 2561 21,888.-
21-25 กรกฎาคม 2561 21,888.-
23-27 กรกฎาคม 2561 21,888.-
25-29 กรกฎาคม 2561 25,888.-
27-31 กรกฎาคม 2561 25,888.-
29 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 2561 25,888.-
31 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 2561 21,888.-
01-05 สิงหาคม 2561 24,888.-
07-11 สิงหาคม 2561 24,888.-
09-13 สิงหาคม 2561 28,888.-
11-15 สิงหาคม 2561 28,888.-
13-17 สิงหาคม 2561 28,888.-
15-19 สิงหาคม 2561 23,888.-
19-23 สิงหาคม 2561 23,888.-
21-25 สิงหาคม 2561 23,888.-
23-27 สิงหาคม 2561 23,888.-
25-29 สิงหาคม 2561 23,888.-
27-31 สิงหาคม 2561 23,888.-
01-05 กันยายน 2561 21,888.-
03-07 กันยายน 2561 21,888.-
05-09 กันยายน 2561 21,888.-
07-11 กันยายน 2561 21,888.-
09-13 กันยายน 2561 21,888.-
11-15 กันยายน 2561 21,888.-
13-17 กันยายน 2561 21,888.-
15-19 กันยายน 2561 21,888.-
17-21 กันยายน 2561 21,888.-
23-27 กันยายน 2561 21,888.-
25-29 กันยายน 2561 21,888.-
ราคาเริ่มต้นที่ 19,888 บาท
 
TR14 TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ICY SNOWY
- อิสระ ณ ลานสกีฟูจิเท็น
- เยี่ยมชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
- นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ
- สักการะ สิ่งสักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ
- ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
- โกเทมบะ เอ้าเลทท์ อิออน มอลล์
- เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ - โตเกียว พลาซ่า
- อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ดินเนอร์ขาปู
- FREE WIFI ON BUS
- มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทางวันที่
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2561 24,888.-
29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2561 28,888.-
30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2561 28,888.-
05-09 ธันวาคม 2561 28,888.-
06-10 ธันวาคม 2561 28,888.-
07-11 ธันวาคม 2561 26,888.-
12-16 ธันวาคม 2561 26,888.-
13-17 ธันวาคม 2561 26,888.-
14-18 ธันวาคม 2561 26,888.-
19-23 ธันวาคม 2561 26,888.-
20-24 ธันวาคม 2561 26,888.-
21-25 ธันวาคม 2561 26,888.-
26-30 ธันวาคม 2561 35,888.-
27-31 ธันวาคม 2561 35,888.-
28 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562 39,888.-
ราคาเริ่มต้นที่ 24,888 บาท
 
TR13 TOKYO FUJI ซุปตาร์ ส้มจี๊ด 5D3N
- โดยสายการบินสกู๊ต แอร์ไลน์ (TR)
- ใช้เครื่อง Boeing 787 Dreamliner
- จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.

- ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
- นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ วัดอาซากุสะ
- ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
- ชมพิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า

- ช้อปปิ้งชินจูกุ โกเทมบะ เอ้าเลทท์ อิออน มอลล์
- เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
- อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์
- FREE WIFI ON BUS
- มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทางวันที่
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2561 23,888.-
28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2561 25,888.-
03-07 ตุลาคม 2561 26,888.-
04-08 ตุลาคม 2561 26,888.-
05-09 ตุลาคม 2561 26,888.-
10-14 ตุลาคม 2561 26,888.-
11-15 ตุลาคม 2561 26,888.-
12-16 ตุลาคม 2561 26,888.-
17-21 ตุลาคม 2561 26,888.-
18-22 ตุลาคม 2561 26,888.-
19-23 ตุลาคม 2561 29,888.-
24-28 ตุลาคม 2561 27,888.-
25-29 ตุลาคม 2561 27,888.-
26-30 ตุลาคม 2561 27,888.-
31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
01-05 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
02-06 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
07-11 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
08-12 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
09-13 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
14-18 พฤศจิกายน 2561 26,888.-

15-19 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
16-20 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
21-25 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
22-26 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
23-27 พฤศจิกายน 2561 26,888.-
28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2561 26,888.-
ราคาเริ่มต้นที่ 23,888 บาท
 
  
JJP03 TOKYO POPULAR
เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน
- ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอะชิ
- โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต
- ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
- ทุ่งลาเวนเดอร์ช้อปปิ้งชินจูกุ
- วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ
- ผ่านชมโตเกียวสกายทรี โอไดบะไดเวอร์ซิตี้
- โตเกียว พลาซ่า อิออน มอลล์ วัดนาริตะซัน
- FREE WIFI ON BUS
- มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทางช่วง พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
ราคาเริ่มต้นที่ 17,776 บาท
 
XJ83 CHILL & SAVE TOKYO FUJI 4วัน 3คืน
แช่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
- พักฟูจิออนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คืน
- อิสระฟรีเดย์ 1วัน แช่ออนเซ็น + ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
- เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA X
- บินตรงสู่สนามบินคันไซ (โอซาก้า)
- บินกลับจากสนามบินนาริตะ (โตเกียว)
- เครื่องลำใหญ่ AIRBUS A330-300
- จำนวน 333 ที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋า20 KG
- บนเครื่องบริการอาหารทั้งไปและกลับ
- ดอนเมือง – สนามบินนาริตะ – โตเกียว – โอไดบะ
- ห้างไดเวอร์ซิตี้ – กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn
- จังหวัดยามานาชิ - ออนเซ็น ภูเขาไฟฟูจิชั้น5
- สวนโออิชิ ปาร์ค – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น
- โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - นาริตะ - วัดนาริตะ 
อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ 
เดินทางวันที่

12 - 15 Jul 2018 22,888
19 - 22 Jul 2018 22,888
16 - 19 Aug 2018 22,888
23 - 26 Aug 2018 22,888
30 Aug - 02 Sep 2018 22,888
06 - 09 Sep 2018 22,888
13 - 16 Sep 2018 22,888
20 - 23 Sep 2018 22,888
27 - 30 Sep 2018 22,888
05 - 08 Oct 2018 25,888
06 - 09 Oct 2018 24,888
13 - 16 Oct 2018 26,888
16 - 19 Oct 2018 24,888
19 - 22 Oct 2018 26,888
20 - 23 Oct 2018 27,888
24 - 27 Oct 2018 25,888
ราคาเริ่มต้นที่ 19,888 บาท
 
  
XJ84 TOKYO PLUS
โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ นิกโก้ 5วัน 3คืน
- สุดคุ้ม!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น
- มีไกด์ รถ พาเที่ยวทุกวัน  +  FREE Wifi on Bus 

- โตเกียว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี
- วนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ
- หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ โอชิโนะฮักไก
- สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชา
- ช้อปปิ้งชินจูกุ นิกโก้ ทะเลสาบชูเซ็นจิ น้ำตกเคกอน
- ศาลเจ้าโทโชกุ
- พักออนเซ็น 1 คืน นาริตะ 2 คืน
- เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA X
- เครื่องลำใหญ่ AIR BUS A330-300
- จำนวน 377 ที่นั่ง แบบที่นั่ง 3-3-3
- น้ำหนักกระเป๋าไป-กลับ 20 KG
- บินตรงสู่โตเกียว(สนามบินนาริตะ)

เดินทางวันที่ 
03 – 07 ต.ค. (26,900)
04 – 08 ต.ค. (26,900) 

08 – 12 ต.ค. (24,900) 
09 – 13 ต.ค. (26,900)
17 – 21 ต.ค. (26,900)
18 – 22 ต.ค. (26,900)
20 – 24 ต.ค. (31,900)
21 – 25 ต.ค. (31,900)
24 – 28 ต.ค. (27,900)
25 – 29 ต.ค. (27,900)
26 – 30 ต.ค. (26,900)
27 – 31 ต.ค. (26,900)
28 - 01 พ.ย. (25,900) 

29 - 02 พ.ย. (24,900)
01 – 05 พ.ย. (25,900)
06 – 10 พ.ย. (25,900)
07 – 11 พ.ย. (26,900)
08 – 12 พ.ย. (25,900)
13 – 17 พ.ย. (25,900)
14 – 18 พ.ย. (26,900)
15 – 19 พ.ย. (26,900)
20 – 24 พ.ย. (26,900)
21 – 25 พ.ย. (27,900)
22 – 26 พ.ย. (26,900)
28 – 02 ธ.ค. (27,900)
29 - 03 ธ.ค. (26,900)
04 – 08 ธ.ค. (28,900)
06 – 10 ธ.ค. (29,900)
11 – 15 ธ.ค. (29,900)
12 – 16 ธ.ค. (29,900)
16 – 20 ธ.ค. (28,900)
20 – 24 ธ.ค. (28,900) 
ราคาเริ่มต้นที่ 24,900 บาท
 
JJP05 TOKYO AUTUMN COLORFUL
เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 5วัน3คืน
- สัมผัสใบไม้เปลี่ยนสีของเมืองโตเกียว
- เที่ยวครบไม่มีฟรีเดย์
- ขอพรเจ้าแม่กวนอิมวัดอาซากุสะ
- เดินเที่ยวถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
- ช้อปปิ้งตลาดอเมโยโกะ
- ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น5)
- หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
- เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น
- ถ่ายรูปกับกันดั้มตัวโตที่โอไดบะไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า
- พาท่านนมัสการพระพุทธรูปปางยืน Ushiku daibutsu
- ช้อปปิ้ง Ami outlet - อิออน มอลล์ - วัดนาริตะซัน
- มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 

- FREE WIFI ON BUS
** พิเศษปิ้งย่างยากินิกุ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ **
เดินทางวันที่
31 ส.ค.-04 ก.ย. 18 25,888

02-06 ก.ย. 18 23,888
04-08 ก.ย. 18 24,888
06-10 ก.ย. 18 25,888
08-12 ก.ย. 18 25,888

10-14 ก.ย. 18 23,888
12-16 ก.ย. 18 24,888
14-18 ก.ย. 18 25,888

16-20 ก.ย. 18 23,888
18-22 ก.ย. 18 24,888
20-24 ก.ย. 18 25,888
22-26 ก.ย. 18 25,888

24-28 ก.ย. 18 23,888
26-30 ก.ย. 18 24,888
28 ก.ย.-02 ต.ค.18 25,888
30 ก.ย.-04 ต.ค.18 27,888
02-06 ต.ค. 18 27,888
04-08 ต.ค. 18 27,888
06-10 ต.ค. 18 27,888
08-12 ต.ค. 18 26,888
10-14 ต.ค. 18 27,888
12-16 ต.ค. 18 31,888
14-18 ต.ค. 18 31,888
16-20 ต.ค. 18 28,888
18-22 ต.ค. 18 28,888
20-24 ต.ค.18 30,888
22-26 ต.ค. 18 30,888
ราคาเริ่มต้นที่ 23,888 บาท
 
JJP45 FUJI IBARAKI NIKKO OSAKA
บินหรู TG เที่ยวเต็ม ไม่มีฟรีเดย์ 6วัน4คืน
- เดินทางโดยสายการบินไทย
- บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง

- อิบารากิ - อุชิกุ ไดบุสึ - ฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค
- นิกโก้ ทะเลสาบชูเซนจิ - น้ำตกเคะงอน
- ศาลเจ้าโทโชกุ - มิตซุย เอ้าท์เลต
- ยามานาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
- พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทะเลสาบฮามานะ 
- นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - เกียวโต - คินคะคุจิ
- ฟุชิมิอินาริ - โอซาก้า - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
- ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - เอ๊กซ์โปซิตี้
- แช่ออนเซ็น + บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
เดินทางวันที่
10-15 ตุลาคม 61 49,999
12-17 ตุลาคม 61 49,999
17-22 ตุลาคม 61 47,999
24-29 ตุลาคม 61 47,999
31ตุลาคม – 05 พฤศจิกายน 61 47,999
07-12 พฤศจิกายน 61 47,999
14-19 พฤศจิกายน 61 47,999

17-22 พฤศจิกายน 61 42,999
28 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 61 47,999
ราคาเริ่มต้นที่ 42,999 บาท
 
JJP46 TOKYO OSAKA
บินหรู TG เที่ยวสบายๆ มีฟรีเดย์ 6วัน4คืน
- เดินทางโดยสายการบินไทย
- บริการอาหารร้อน พร้อมเครื่องดื่ม บนเครื่อง
- วัดอาซากุสะ - ถนนนากะมิเซะ
- ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - โกเท็มบะเอ้าท์เลต
- ภูเขาไฟฟูจิ - โอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
- ทะเลสาบฮามานะ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ
- เกียวโต - คินคะคุจิ - ฟุชิมิอินาริ - โอซาก้า
- เอ็กซ์โปรซิตี้ - อิสระช้อปปิ้งชินไซบาชิ - ปราสาทโอซาก้า

เดินทางวันที่
11-16 ตุลาคม 61 45,999
13-18 ตุลาคม 61 45,999
19-24 ตุลาคม 61 45,999
26-31 ตุลาคม 61 43,999
02-07 พฤศจิกายน 61 39,888
09-14 พฤศจิกายน 61 42,999
15-20 พฤศจิกายน 61 42,999
22-27 พฤศจิกายน 61 42,999
30 พฤศจิกายน-05 ธันวาคม 61 42,999
ราคาเริ่มต้นที่ 39,888 บาท
 

JXW14 SUGOI TOKYO โตเกียว ฟูจิ 5วัน 3คืน

- แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ต์ BBQ และ ขาปูยักษ์ - Wifi on Bus
- พักฟูจิออนเซ็น 1คืน  นาริตะ 2คืน อิสระฟรีเดย์ 1วัน
- สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น
- ชมหมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก 
- สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบต้นฉบับญี่ปุ่น
- วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี
- ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะ ขึ้นฟูจิชั้น 5
- อิสระฟรีเดย์1วันหรือเลือกซื้อบัตรเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์
- เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW)
- บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ)
- น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
เดินทางวันที่
27 - 31 Jul 2018 25,988
30 Jul - 03 Aug 2018 18,988
05 - 09 Aug 2018 18,988
07 - 11 Aug 2018 18,988
10 - 14 Aug 2018 24,988

19 - 23 Aug 2018 17,988
22 - 26 Aug 2018 17,988
25 - 29 Aug 2018 17,988 

28 Aug - 01 Sep 2018 18,988
31 Aug - 04 Sep 2018 19,988
03 - 07 Sep 2018 19,988
06 - 10 Sep 2018 19,988
09 - 13 Sep 2018 19,988
12 - 16 Sep 2018 19,988
15 - 19 Sep 2018 19,988
18 - 22 Sep 2018 21,988
21 - 25 Sep 2018 21,988
24 - 28 Sep 2018 21,988
27 Sep - 01 Oct 2018 22,988
ราคาเริ่มต้นที่ 17,988 บาท
 
XJ66 TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ
menu_images
- โดยสายการบินแอร์เอซียเอ็กซ์ (XJ)
- ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง 
- จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 (น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน)
- สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์
- ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
- เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
- ช้อปปิ้ง ชินจูกุ อิออนมอลล์
- โอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
- อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
- พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู
- มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทางวันที่
28 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561 25,888.-
29 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2561 26,888.-
30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2561 26,888.-
01-05 ธันวาคม 2561 31,888.-
02-06 ธันวาคม 2561 31,888.-
03-07 ธันวาคม 2561 31,888.-
04-08 ธันวาคม 2561 31,888.-
05-09 ธันวาคม 2561 31,888.-
06-10 ธันวาคม 2561 31,888.-
07-11 ธันวาคม 2561 31,888.-
08-12 ธันวาคม 2561 31,888.-
09-13 ธันวาคม 2561 31,888.-
10-14 ธันวาคม 2561 29,888.-
11-15 ธันวาคม 2561 29,888.-
12-16 ธันวาคม 2561 29,888.-
13-17 ธันวาคม 2561 29,888.-
14-18 ธันวาคม 2561 29,888.-
15-19 ธันวาคม 2561 29,888.-
16-20 ธันวาคม 2561 29,888.-
17-21 ธันวาคม 2561 29,888.-
18-22 ธันวาคม 2561 29,888.-
19-23 ธันวาคม 2561 29,888.-
20-24 ธันวาคม 2561 29,888.-
21-25 ธันวาคม 2561 29,888.-
22-26 ธันวาคม 2561 29,888.-
23-27 ธันวาคม 2561 29,888.-
24-28 ธันวาคม 2561 33,888.-
25-29 ธันวาคม 2561 33,888.-
26-30 ธันวาคม 2561 33,888.-
27-31 ธันวาคม 2561 33,888.-
28 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562 BUS1 35,888.-
28 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562 BUS2 35,888.-
29 ธันวาคม 2561-02 มกราคม 2562 BUS1 39,888.-
29 ธันวาคม 2561-02 มกราคม 2562 BUS2 39,888.-
29 ธันวาคม 2561-02 มกราคม 2562 BUS3 39,888.-
30 ธันวาคม 2561-03 มกราคม 2562 BUS1 39,888.-
30 ธันวาคม 2561-03 มกราคม 2562 BUS2 39,888.-
30 ธันวาคม 2561-03 มกราคม 2562 BUS3 39,888.-
31 ธันวาคม 2561-04 มกราคม 2562 BUS1 35,888.-
31 ธันวาคม 2561-04 มกราคม 2562 BUS2 35,888.-
ราคาเริ่มต้นที่ 25,888 บาท