0
          
       
          
   
          
 
           
 
  
 
         
       
        

        

 
 

 
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-12-16
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-01-21
จำนวนครั้งที่ชม : 136,574 ครั้ง
Online : 19 คน
จำนวนสินค้า : 1 รายการ


 

ทัวร์โตเกียว (TOKYO)

 
TR14 TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ICY SNOWY
- อิสระ ณ ลานสกีฟูจิเท็น
- เยี่ยมชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
- นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ
- สักการะ สิ่งสักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ
- ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
- โกเทมบะ เอ้าเลทท์ อิออน มอลล์
- เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ - โตเกียว พลาซ่า
- อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ดินเนอร์ขาปู
- FREE WIFI ON BUS
- มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทางวันที่
26-30 ธันวาคม 2561 35,888.-
28 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562 39,888.-
ราคาเริ่มต้นที่ 24,888 บาท
 
XJ66 TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ
menu_images
โดยสายการบินแอร์เอซียเอ็กซ์ (XJ)
สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์
ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
ช้อปปิ้ง ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ
ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
FREE WIFI ON BUS
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู
น้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

เดินทางวันที่
07-11 ธันวาคม 2561 31,888
16-20 ธันวาคม 2561 29,888
19-23 ธันวาคม 2561 29,888
21-25 ธันวาคม 2561 29,888
25-29 ธันวาคม 2561 33,888
29 ธันวาคม 2561 - 02 มกราคม 2562   
39,888 
30 ธันวาคม 2561 - 03 มกราคม 2562   39,888 
31 ธันวาคม 2561 - 04 มกราคม 2562   35,888
ราคาเริ่มต้นที่ 25,888 บาท
 
XJ68 TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N
ซุปตาร์ แฟมมิลี่ (SNOWY)
menu_images
โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)
เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ลานสกีที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ไคระคุเอน
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
มัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ
ข้อปปิ้งสุดมันส์เอมิ เอ้าเลท ชินจูกุและอิออน มอลล์
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 2 คืน
FREE WIFI ON BUS
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ ขาปู
น้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทางวันที่
09-13 ธันวาคม 2561 30,888.-
12-16 ธันวาคม 2561 28,888.-
27-31 ธันวาคม 2561 33,888.-
28 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562  35,888.-
29 ธันวาคม 2561-02 มกราคม 2562  39,888.-
ราคาเริ่มต้นที่ 23,888 บาท
 
TR19 TOKYO ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว 5D3N
สายการบิน SCOOT
menu_images
โดยสายการบินสกู๊ต แอร์ไลน์ (TR) ตระการตางานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น พร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ ช้อปปิ้งจุใจ โกเท็มบะ เอ้าเลท โอไดบะ อิออนและชินจูกุ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทางวันที่
02-06 มกราคม 2562 26,888.-
03-07 มกราคม 2562 26,888.-
04-08 มกราคม 2562 26,888.-
05-09 มกราคม 2562 26,888.-
06-10 มกราคม 2562 26,888.-
07-11 มกราคม 2562 23,888.-
08-12 มกราคม 2562 26,888.-
09-13 มกราคม 2562 26,888.-
10-14 มกราคม 2562 26,888.-
11-15 มกราคม 2562 26,888.-
12-16 มกราคม 2562 26,888.-
13-17 มกราคม 2562 26,888.-
14-18 มกราคม 2562 26,888.-
15-19 มกราคม 2562 25,888.-
16-20 มกราคม 2562 26,888.-
17-21 มกราคม 2562 26,888.-
18-22 มกราคม 2562 26,888.-
19-23 มกราคม 2562 26,888.-
20-24 มกราคม 2562 26,888.-
21-25 มกราคม 2562 26,888.-
22-26 มกราคม 2562 26,888.-
23-27 มกราคม 2562 25,888.-
24-28 มกราคม 2562 26,888.-
25-29 มกราคม 2562 26,888.-
26-30 มกราคม 2562 26,888.-
27-31 มกราคม 2562 26,888.-
28 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2562 26,888.-
29 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2562 26,888.-
30 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2562 26,888.-
31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2562 26,888.-
01-05 กุมภาพันธ์ 2562 26,888.-
02-06 กุมภาพันธ์ 2562 26,888.-
03-07 กุมภาพันธ์ 2562 26,888.-
04-08 กุมภาพันธ์ 2562 26,888.-
05-09 กุมภาพันธ์ 2562 26,888.-
06-10 กุมภาพันธ์ 2562 26,888.-
07-11 กุมภาพันธ์ 2562 26,888.-
08-12 กุมภาพันธ์ 2562 26,888.-
09-13 กุมภาพันธ์ 2562 26,888.-
10-14 กุมภาพันธ์ 2562 26,888.-

11-15 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
12-16 กุมภาพันธ์ 2562 26,888.-
13-17 กุมภาพันธ์ 2562 26,888.-
14-18 กุมภาพันธ์ 2562 26,888.-
15-19 กุมภาพันธ์ 2562 26,888.-
16-20 กุมภาพันธ์ 2562 26,888.-
17-21 กุมภาพันธ์ 2562 26,888.-
18-22 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
19-23 กุมภาพันธ์ 2562 26,888.-
20-24 กุมภาพันธ์ 2562 26,888.-
21-25 กุมภาพันธ์ 2562 26,888.-
22-26 กุมภาพันธ์ 2562 26,888.-
23-27 กุมภาพันธ์ 2562 26,888.-
24-28 กุมภาพันธ์ 2562 26,888.-
25 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2562 27,888.-
26 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2562 27,888.-
27 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2562 27,888.-
28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2562 27,888.-
01-05 มีนาคม 2562 27,888.-
02-06 มีนาคม 2562 27,888.-
03-07 มีนาคม 2562 27,888.-
04-08 มีนาคม 2562 27,888.-
05-09 มีนาคม 2562 27,888.-
06-10 มีนาคม 2562 27,888.-
07-11 มีนาคม 2562 27,888.-
08-12 มีนาคม 2562 27,888.-
09-13 มีนาคม 2562 27,888.-
10-14 มีนาคม 2562 27,888.-
11-15 มีนาคม 2562 27,888.-
12-16 มีนาคม 2562 27,888.-
13-17 มีนาคม 2562 27,888.-
14-18 มีนาคม 2562 27,888.-
15-19 มีนาคม 2562 27,888.-
ราคาเริ่มต้นที่ 23,888 บาท
 
TR24 TOKYO FUJI
ซุปตาร์ ซากุระ ชมพู้ ชมพู 5D3N
menu_images
โดยสายการบินสกู๊ต แอร์ไลน์ (TR)
ตระการตา ซากุระบานสะพรั่ง ณ สวนอุเอโนะ
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก
นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ
เยือนหมู่บ้านโบราณ ลิตเติ้ลเอโดะ ณ เมืองซาวาระ
ช้อปปิ้งจุใจ โกเท็มบะ เอ้าเลท อาเมโยโกะและชินจูกุ
เพลิดเพลินสวนสนุกขนาดย่อม ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ดินเนอร์ขาปูยักษ์
FREE WIFI ON BUS
น้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

เดินทางวันที่
17-21 มีนาคม 2562 28,888.-
18-22 มีนาคม 2562 28,888.-
19-23 มีนาคม 2562 29,888.-
20-24 มีนาคม 2562 29,888.-
21-25 มีนาคม 2562 29,888.-
23-27 มีนาคม 2562 29,888.-
24-28 มีนาคม 2562 29,888.-
25-29 มีนาคม 2562 29,888.-
26-30 มีนาคม 2562 29,888.-
01-05 เมษายน 2562 29,888.-
ราคาเริ่มต้นที่ 26,888 บาท
 
TR25 TOKYO FUJI
ซุปตาร์ PINKMOSS โลกอมชมพู 5D3N
menu_images
โดยสายการบินสกู๊ต แอร์ไลน์ (TR) ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ตระการตาทุ่งดอกพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ เยือนหมู่บ้านโบราณ ลิตเติ้ลเอโดะ ณ เมืองซาวาระ ช้อปปิ้งจุใจ โกเท็มบะ เอ้าเลท และชินจูกุ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทางวันที่
05-09 เมษายน 2562 29,888.-
06-10 เมษายน 2562 29,888.-
07-11 เมษายน 2562 29,888.-
08-12 เมษายน 2562 29,888.-

09-13 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 35,888.-
10-14 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 36,888.-
11-15 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 36,888.-
12-16 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 38,888.-
13-17 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 37,888.-
14-18 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 35,888.-

15-19 เมษายน 2562 29,888.-
16-20 เมษายน 2562 29,888.-
17-21 เมษายน 2562 29,888.-
18-22 เมษายน 2562 29,888.-
19-23 เมษายน 2562 29,888.-
ราคาเริ่มต้นที่ 29,888 บาท
 
TR26 TOKYO FUJI 
ซุปตาร์ วิสทีเรีย 5D3N
menu_images
- โดยสายการบินสกู๊ต แอร์ไลน์ (TR)
- ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
- แวะถ่ายรูป ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
- เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก
- นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
- วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ
- เยือนหมู่บ้านโบราณ ลิตเติ้ลเอโดะ ณ เมืองซาวาระ
- ช้อปปิ้งจุใจ โกเท็มบะ เอ้าเลท และชินจูกุ
- อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์
- FREE WIFI ON BUS
- มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทางวันที่
20-24 เมษายน 2562 29,888.- 

21-25 เมษายน 2562 28,888.-
22-26 เมษายน 2562 28,888.-
23-27 เมษายน 2562 28,888.-
24-28 เมษายน 2562 28,888.-
25-29 เมษายน 2562 28,888.-
26-30 เมษายน 2562 28,888.-
ราคาเริ่มต้นที่ 28,888 บาท
 
XJ80 TOKYO NIKKO FUKUSHIMA
ซุปตาร์ บ้านหิมะ
menu_images
โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ) หนึ่งปีมีหนึ่งครั้ง
เทศกาลประดับไฟ ณ เมืองยูนิชิงาวะ
ชมกระท่อมหิมะ หรือ Kamakura Mura
เยือนนิกโก้ เมืองทรดกโลก สักการะ ศาลเจ้าโทโชกุ
อิสระเล่นสกี กิจกรรมเมืองหนาว ณ ลานสกีเมืองนิกโก
เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ
สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ
เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
ชมความงาม สะพานแขวนริวจิน
เที่ยวโตเกียว ช้อปสุดมัน ณ ชินจูกุ โอไดบะ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
FREE WIFI ON BUS
น้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

เดินทางวันที่
27-31 มกราคม 2562 23,888.-
29 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
31 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
01-05 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.- 
02-06 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
03-07 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
05-09 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
07-11 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
08-12 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
09-13 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
10-14 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
12-16 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
14-18 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
15-19 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
16-20 กุมภาพันธ์ 2562 27,888.-
17-21 กุมภาพันธ์ 2562 27,888.-
19-23 กุมภาพันธ์ 2562 27,888.-
21-25 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
22-26 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
23-27 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
24-28 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
26 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2562 25,888.-
28 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 2562 25,888.-
01-05 มีนาคม 2562 25,888.-
02-06 มีนาคม 2562 25,888.-
03-07 มีนาคม 2562 25,888.-
05-09 มีนาคม 2562 25,888.-
07-11 มีนาคม 2562 25,888.-
08-12 มีนาคม 2562 25,888.-
09-13 มีนาคม 2562 25,888.-
10-14 มีนาคม 2562 25,888.-
12-16 มีนาคม 2562 25,888.-
14-18 มีนาคม 2562 25,888.-
15-19 มีนาคม 2562 25,888.-
16-20 มีนาคม 2562 25,888.-
17-21 มีนาคม 2562 25,888.-
ราคาเริ่มต้นที่ 23,888 บาท
 
XJ81 TOKYO FUJI 5D3N
ซุปตาร์ ราชินีน้ำแข็ง
menu_images
โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)
โตเกียวเที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
ช้อปปิ้งชินจูกุ เล่นสกีสุดมัน กับลานสกี ฟูจิเท็น สกี
ลานสกีที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ
ช้อปปิ้งอิออน มอลล์
สักการะสิ่งศักสิทธิ์ ณ วัดนาริตะ
ชม ยูนิคอร์น กันดั้ม ตัวใหม่ตัวใหญ่ แห่งโอไดบะ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 2 คืน
FREE WIFI ON BUS
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ ขาปู
น้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทางวันที่
07-11 มกราคม 2562 22,888.-
08-12 มกราคม 2562 23,888.-
09-13 มกราคม 2562 23,888.-
10-14 มกราคม 2562 23,888.-
11-15 มกราคม 2562 23,888.-
12-16 มกราคม 2562 23,888.-
13-17 มกราคม 2562 23,888.-
14-18 มกราคม 2562 23,888.-
15-19 มกราคม 2562 23,888.-
16-20 มกราคม 2562 23,888.-
17-21 มกราคม 2562 23,888.-
18-22 มกราคม 2562 24,888.-
19-23 มกราคม 2562 24,888.-
20-24 มกราคม 2562 24,888.-
21-25 มกราคม 2562 24,888.-
22-26 มกราคม 2562 24,888.-
23-27 มกราคม 2562 24,888.-
24-28 มกราคม 2562 24,888.-
25-29 มกราคม 2562 24,888.-
26-30 มกราคม 2562 24,888.-
28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2562 24,888.-
30 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2562 24,888.-
04-08 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
06-10 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
11-15 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
13-17 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
18-22 กุมภาพันธ์ 2562 26,888.-
20-24 กุมภาพันธ์ 2562 25,888.-
25 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2562 24,888.-
27 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2562 24,888.-
04-08 มีนาคม 2562 25,888.-
06-10 มีนาคม 2562 25,888.-
11-15 มีนาคม 2562 25,888.-
13-17 มีนาคม 2562 25,888.-
18-22 มีนาคม 2562 25,888.-
ราคาเริ่มต้นที่ 22,888 บาท
 
XJ82 TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N
ซุปตาร์ Snow white
menu_images
โดยสายการบินแอร์เอซียเอ็กซ์ (XJ)
สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์
ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
เดินช้อป ชิม ชิว ณ ย่านคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด
ช้อปปิ้ง ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ
ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
FREE WIFI ON BUS
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู
เดินทางวันที่
24-28 มกราคม 2562 24,888.-
27-31 มกราคม 2562 24,888.-
07-11 กุมภาพันธ์ 2562 24,888.-
11-15 กุมภาพันธ์ 2562 24,888.-

21-25 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
22-26 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
24-28 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-

25 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2562 24,888.-
ราคาเริ่มต้นที่ 23,888 บาท
 
XJ83 TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N
ซุปตาร์ NEW SKI
menu_images
โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)
สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี
อิสระเล่นสกีสุดมัน ลานสกีฟูจิเท็น ลานสกีที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ไคระคุเอน
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ
ข้อปปิ้งสุดมันส์เอมิ เอ้าเลท ชินจูกุและอิออน มอลล์
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ 2 คืน
FREE WIFI ON BUS
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ ขาปู
น้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทางวันที่
02-06 ธันวาคม 2561 28.888.-
03-07 ธันวาคม 2561 28.888.-
04-08 ธันวาคม 2561 28.888.-
05-09 ธันวาคม 2561 28.888.-
06-10 ธันวาคม 2561 28.888.-
07-11 ธันวาคม 2561 28.888.-
08-12 ธันวาคม 2561 28.888.-
10-14 ธันวาคม 2561 28.888.-

11-15 ธันวาคม 2561 26,888.-
13-17 ธันวาคม 2561 26,888.-
14-18 ธันวาคม 2561 26,888.-
15-19 ธันวาคม 2561 26,888.-
16-20 ธันวาคม 2561 26,888.-
17-21 ธันวาคม 2561 26,888.-
18-22 ธันวาคม 2561 26,888.-
19-23 ธันวาคม 2561 26,888.-
20-24 ธันวาคม 2561 26,888.-
21-25 ธันวาคม 2561 26,888.-
22-26 ธันวาคม 2561 26,888.-
23-27 ธันวาคม 2561 26,888.-

25-29 ธันวาคม 2561 30,888.-
26-30 ธันวาคม 2561 30,888.-
28 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562 (ปีใหม่) 35,888.-
29 ธันวาคม 2561-02 มกราคม 2562 (ปีใหม่) 36,888.-
29 ธันวาคม 2561-02 มกราคม 2562 (ปีใหม่) 36,888.-
30 ธันวาคม 2561-03 มกราคม 2562 (ปีใหม่) 36,888.-
31 ธันวาคม 2561-04 มกราคม 2562 (ปีใหม่) 35,888.-​
ราคาเริ่มต้นที่ 26,888 บาท
 
XJ86 TOKYO FUJI 5D3N
ซุปตาร์ SUPER SKI
menu_images
โดยสายการบินแอร์เอซียเอ็กซ์ (XJ)
สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์
ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น
พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
ช้อปปิ้ง ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ
ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
FREE WIFI ON BUS
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู
น้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทางวันที่
01-05 ธันวาคม 2561 29,888.-
02-06 ธันวาคม 2561 29,888.-
03-07 ธันวาคม 2561 29,888.-
04-08 ธันวาคม 2561 29,888.-
05-09 ธันวาคม 2561 29,888.-
08-12 ธันวาคม 2561 29,888.-
09-13 ธันวาคม 2561 29,888.-
10-14 ธันวาคม 2561 27,888.-
11-15 ธันวาคม 2561 27,888.-
13-17 ธันวาคม 2561 27,888.-
14-18 ธันวาคม 2561 27,888.-
15-19 ธันวาคม 2561 27,888.-
17-21 ธันวาคม 2561 27,888.-
18-22 ธันวาคม 2561 27,888.-
20-24 ธันวาคม 2561 27,888.-
24-28 ธันวาคม 2561 32,888.-
28 ธันวาคม 2561-01 มกราคม 2562 35,888.-
29 ธันวาคม 2561-02 มกราคม 2562 35,888.-
30 ธันวาคม 2561-03 มกราคม 2562 35,888.-
31 ธันวาคม 2561-04 มกราคม 2562 33,888.-
ราคาเริ่มต้นที่ 27,888 บาท
 
XJ96 TOKYO FUJI 5D3N
ซุปตาร์ SNOWY FREEDAY
menu_images
โดยสายการบินแอร์เอซียเอ็กซ์ (XJ)
โตเกียว ฟรีเดย์ อิสระช้อปปิ้งจุใจ หรือ
เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียว ดิสนีย์แลนด์
ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
เดินช้อป ชิม ชิว ณ ย่านคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด
ช้อปปิ้ง ชินจูกุ อิออนมอลล์
โอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู
น้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทางวันที่
07-11 มกราคม 2562 23,888.-
08-12 มกราคม 2562 23,888.-
09-13 มกราคม 2562 23,888.-
10-14 มกราคม 2562 23,888.-
11-15 มกราคม 2562 23,888.-
12-16 มกราคม 2562 23,888.-
13-17 มกราคม 2562 23,888.-
14-18 มกราคม 2562 23,888.-
15-19 มกราคม 2562 23,888.-
16-20 มกราคม 2562 23,888.-
17-21 มกราคม 2562 23,888.-
19-23 มกราคม 2562 23,888.-
20-24 มกราคม 2562 23,888.-
21-25 มกราคม 2562 23,888.-
22-26 มกราคม 2562 23,888.-
23-27 มกราคม 2562 23,888.-
26-30 มกราคม 2562 23,888.-
28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
29 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
30 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
31 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
01-05 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
02-06 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
03-07 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
05-09 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
06-10 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
08-12 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
09-13 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
10-14 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
11-15 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
12-16 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
13-17 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
14-18 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
16-20 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
17-21 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
18-22 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
19-23 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
22-26 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
23-27 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
26 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2562 23,888.-
27 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2562 23,888.-
28 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 2562 23,888.-
01-05 มีนาคม 2562 23,888.-
02-06 มีนาคม 2562 23,888.-
03-07 มีนาคม 2562 23,888.-
04-08 มีนาคม 2562 23,888.-
05-09 มีนาคม 2562 23,888.-
06-10 มีนาคม 2562 23,888.-
07-11 มีนาคม 2562 23,888.-
08-12 มีนาคม 2562 23,888.-
ราคาเริ่มต้นที่ 23,888 บาท
 
XJ94 TOKYO FUJI 5D3N
ซุปตาร์ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง
menu_images
โดยสายการบินแอร์เอซียเอ็กซ์ (XJ)
ตระการตา ซากุระบานสะพรั่ง ณ สวนอุเอโนะ
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
เยี่ยมชม หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ
นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ
ชิมไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิ
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ
ช้อปปิ้ง ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ
ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
FREE WIFI ON BUS
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู
น้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทางวันที่
09-13 มีนาคม 2562 25,888
10-14 มีนาคม 2562 25,888
11-15 มีนาคม 2562 25,888
12-16 มีนาคม 2562 25,888
13-17 มีนาคม 2562 25,888
14-18 มีนาคม 2562 25,888
15-19 มีนาคม 2562 25,888
16-20 มีนาคม 2562 25,888
17-21 มีนาคม 2562 25,888
18-22 มีนาคม 2562 25,888
19-23 มีนาคม 2562 25,888
20-24 มีนาคม 2562 25,888
21-25 มีนาคม 2562 26,888
22-26 มีนาคม 2562 26,888
23-27 มีนาคม 2562 28,888
24-28 มีนาคม 2562 28,888
25-29 มีนาคม 2562 28,888
26-30 มีนาคม 2562 28,888
27-31 มีนาคม 2562 28,888
28 มีนาคม-01 เมษายน 62 28,888
29 มีนาคม-02 เมษายน 62 28,888
30 มีนาคม-03 เมษายน 62 28,888
31 มีนาคม-04 เมษายน 62 28,888
01-05 เมษายน 2562 28,888
02-06 เมษายน 2562 30,888
03-07 เมษายน 2562 30,888
04-08 เมษายน 2562 30,888
05-09 เมษายน 2562 30,888
06-10 เมษายน 2562 30,888
07-11 เมษายน 2562 30,888
08-12 เมษายน 2562 30,888
09-13 เมษายน 2562 31,888
10-14 เมษายน 2562 32,888
11-15 เมษายน 2562 35,888
12-16 เมษายน 2562 35,888
13-17 เมษายน 2562 35,888
14-18 เมษายน 2562 32,888
15-19 เมษายน 2562 32,888
ราคาเริ่มต้นที่ 25,888 บาท
 
XJ95 TOKYO FUJI IBARAKI 5D3N
ซุปตาร์ ซากุระ บานชมพู
menu_images
โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ
ชื่นชมความงามดอกซากุระ ณ สวนอุเอโนะ
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ
ข้อปปิ้งสุดมันส์เอมิ เอ้าเลท ชินจูกุและอิออน มอลล์
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
FREE WIFI ON BUS
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ ขาปู
น้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทางวันที่
19-23 มีนาคม 2562 23,888
20-24 มีนาคม 2562 23,888
21-25 มีนาคม 2562 23,888
22-26 มีนาคม 2562 25,888
23-27 มีนาคม 2562 25,888
24-28 มีนาคม 2562 25,888
25-29 มีนาคม 2562 25,888
26-30 มีนาคม 2562 25,888
27-31 มีนาคม 2562 25,888
28 มีนาคม-01 เมษายน 62 25,888
29 มีนาคม-02 เมษายน 62 25,888
30 มีนาคม-03 เมษายน 62 25,888
31 มีนาคม-04 เมษายน 62 25,888
01-05 เมษายน 2562 26,888
02-06 เมษายน 2562 26,888
03-07 เมษายน 2562 26,888
04-08 เมษายน 2562 29,888
05-09 เมษายน 2562 29,888
06-10 เมษายน 2562 29,888
07-11 เมษายน 2562 29,888
08-12 เมษายน 2562 29,888
09-13 เมษายน 2562 29,888
10-14 เมษายน 2562 33,888
11-15 เมษายน 2562 33,888
12-16 เมษายน 2562 33,888
13-17 เมษายน 2562 33,888
14-18 เมษายน 2562 31,888
15-19 เมษายน 2562 31,888
ราคาเริ่มต้นที่ 23,888 บาท