0
          
       
          
   
          
 
           
 
  
 
         
       
        

        
 

 

       
 
       
        
 

 
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-12-16
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-02-16
จำนวนครั้งที่ชม : 139,850 ครั้ง
Online : 6 คน
จำนวนสินค้า : 1 รายการ


 

ทัวร์โอกินาว่า (OKINAWA)

MM12 OKINAWA 4D2N ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า
menu_images
โดยสายการบิน Peach Airline
เปิดประสบการณ์ใหม่ โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น
ชมสัตว์โลกใต้น้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอูมิ
เที่ยวสวนเมืองร้อน ณ สวนสัปปะรดนาโกะ
สูดกลิ่นอายทะเลญี่ปุ่น ณ ผามันซาโมะ
สัมผัสวิถีชีวิตชาวริวกิว ณ โอกินาว่า เวิลด์
ชมกรรมวิธีการผลิตแก้ว สินค้าท้องถิ่น ณ โรงงานแก้ว
ช้อปปิ้งจุใจถนนโคคุไซโดริ , อาชิบาน่า เอ้าเลท
ช้อปปิ้งจุใจอเมริกัน วิลเลจ + อิออนมอลล์
Free Wifi บนบัส + น้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทางวันที่
31 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2562 19,888.-
01-04 กุมภาพันธ์ 2562 19,888.-
08-11 กุมภาพันธ์ 2562 19,888.-
21-24 กุมภาพันธ์ 2562 19,888.-
22-25 กุมภาพันธ์ 2562 19,888.-
28 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2562 19,888.-
01-04 มีนาคม 2562 19,888.-
07-10 มีนาคม 2562 19,888.-
08-11 มีนาคม 2562 19,888.-
14-17 มีนาคม 2562 19,888.-
15-18 มีนาคม 2562 19,888.-

21-24 มีนาคม 2562 18,888.-
ราคาเริ่มต้นที่ 18,888 บาท
 
EASY SUNSHINE OKINAWA (MM) 4วัน 2คืน
สายการบิน PEACH AIR (MM)
น้ำหนักกระเป๋า 20 ก.ก./ ท่าน
โอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ำเกียวคุเซ็นโด - หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว
ช็อปปิ้งชินโตชิน ศาลเจ้านามิโนอูเอะ
ชมปราสาทชูริ (ไม่รวมค่าเข้าชมปราสาทด้านใน)
หน้าผามันซาโมะ - การ นั่งเรือท้องกระจก  
จูราอุมิอควาเรียม - อเมริกันวิลเลจ
อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง)

เดินทางวันที่
09 – 12 มกราคม 2562 19,900
16 – 19 มกราคม 2562 20,900
23 – 26 มกราคม 2562 20,900
13 – 16 กุมภาพันธ์ 2562 19,900
20 – 23 กุมภาพันธ์ 2562 20,900

05 – 08 มีนาคม 2562 18,900
13 – 16 มีนาคม 2562 20,900
ราคาเริ่มต้นที่ 18,900 บาท
 


​ทัวร์ญี่ปุ่น  โอกินาว่า  เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น  สายการบิน PEACH AIR สายการบินในเครือ ALL NIPPON AIRWAYS  พร้อมบริการอาหาร HOT MEALS  
ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป - กลับ 20 กิโลกรัม   พักโรงแรมพักใจกลางเมืองโอกินาวา   ผาหินมันซะโมะ    พิพิธภัณฑ์เหล้าอะวาโมริ    
หมู่บ้านมิฮามะสไตล์อเมริกัน   ปราสาทชูริ    โอกินาว่าเวิลด์    โรงงานขนมเค้ก   ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ
ASHIBANA OUTLET MALL   ถนนโคคุไซโดริ   ตลาดมะกิชิ    ถือขึ้นเครื่องได้ 10 กิโลกรัม