ซุปเปอร์ลักซ์ แทรเวล

0
          
       
          
   
          
 
           
 
  
 
         
       
        

        

 
 

 
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-12-16
ปรับปรุงเมื่อ : 2018-11-17
จำนวนครั้งที่ชม : 125,029 ครั้ง
Online : 28 คน
จำนวนสินค้า : 1 รายการ


 
XJ76 NAGOYA ISE
ซุปตาร์ อาม่า จัง 4 วัน 3 คืน
menu_images
- โดยสายการบินแอร์เอซียเอ็กซ์ (XJ)
- บินตรง พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง
- ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300
- จำนวน 377 ที่นั่ง - จัดที่นั่งแบบ 3-3-3
- น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน

- สักการะ ศาลเจ้าอิเสะ ศาลเจ้าที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของคนญี่ปุ่นต้องมา
- ขอพรความรัก คู่ครอง ณ หินแต่งงาน Meoto Iwa
- ชม เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ ฟาร์มไข่มุกน้ำงามเจ้าแรกของโลก
- สัมผัสวัฒนธรรมเก่าแก่ ถนนโอฮาไรมาจิ ชุมชนโบราณ เมืองอิเสะชิมะ
- สัมผัสประสบการณ์ ที่จำไม่ลืม กับ อามะซัง
- ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ
- ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ
- FREE WIFI ON BUS
- พิเศษ!!! อาหารทะเลสดๆ ณ หมู่บ้านชาวประมง
- มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทางวันที่
30 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2561 19,888.-
31 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
01-04 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
02-05 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
03-06 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
04-07 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
05-08 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
06-09 พฤศจิกายน 2561 19,888.-
07-10 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
08-11 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
09-12 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
10-13 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
11-14 พฤศจิกายน 2561 19,888.-
12-15 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
13-16 พฤศจิกายน 2561 20,888.-
14-17 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
15-18 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
16-19 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
17-20 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
18-21 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
19-22 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
20-23 พฤศจิกายน 2561 20,888.-
21-24 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
22-25 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
23-26 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
24-27 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
25-28 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
26-29 พฤศจิกายน 2561 20,888.-
27-30 พฤศจิกายน 2561 23,888.-
28 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2561 24,888.-
29 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561 24,888.-
30 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2561 24,888.-
01-04 ธันวาคม 2561 26,888.-
02-05 ธันวาคม 2561 (วันพ่อ) 28,888.-
03-06 ธันวาคม 2561 (วันพ่อ) 28,888.-
04-07 ธันวาคม 2561 (วันพ่อ) 28,888.-
05-08 ธันวาคม 2561 (วันพ่อ) 28,888.-
06-09 ธันวาคม 2561 26,888.-
07-10 ธันวาคม 2561 (วันรัฐธรรมนูญ) 28,888.-
08-11 ธันวาคม 2561 (วันรัฐธรรมนูญ) 28,888.-
09-12 ธันวาคม 2561 (วันรัฐธรรมนูญ) 28,888.-
10-13 ธันวาคม 2561 (วันรัฐธรรมนูญ) 28,888.-
11-14 ธันวาคม 2561 26,888.-
12-15 ธันวาคม 2561 26,888.-
13-16 ธันวาคม 2561 26,888.-
14-17 ธันวาคม 2561 26,888.-
15-18 ธันวาคม 2561 26,888.-
16-19 ธันวาคม 2561 26,888.-
17-20 ธันวาคม 2561 26,888.-
18-21 ธันวาคม 2561 26,888.-
19-22 ธันวาคม 2561 26,888.-
20-23 ธันวาคม 2561 26,888.-
21-24 ธันวาคม 2561 26,888.-
22-25 ธันวาคม 2561 26,888.-
23-26 ธันวาคม 2561 (วันคริสมาสต์) 28,888.-
24-27 ธันวาคม 2561 (วันคริสมาสต์) 28,888.-
25-28 ธันวาคม 2561 (วันคริสมาสต์) 28,888.-
26-29 ธันวาคม 2561 28,888.-
27-30 ธันวาคม 2561 29,888.-
28-31 ธันวาคม 2561 29,888.-
29 ธันวาคม 61-01 มกราคม 62 (ปีใหม่) 32,888.-
30 ธันวาคม 61-02 มกราคม 62 (ปีใหม่) 32,888.-
31 ธันวาคม 61-03 มกราคม 62 (ปีใหม่) 32,888.-
01-04 มกราคม 2562 30,888.-
02-05 มกราคม 2562 26,888.-
03-06 มกราคม 2562 26,888.-
04-07 มกราคม 2562 26,888.-
05-08 มกราคม 2562 25,888.-
06-09 มกราคม 2562 25,888.-
07-10 มกราคม 2562 25,888.-
08-11 มกราคม 2562 25,888.-
09-12 มกราคม 2562 25,888.-
10-13 มกราคม 2562 25,888.-
11-14 มกราคม 2562 25,888.-
12-15 มกราคม 2562 25,888.-
13-16 มกราคม 2562 23,888.-
14-17 มกราคม 2562 25,888.-
15-18 มกราคม 2562 25,888.-
16-19 มกราคม 2562 25,888.-
17-20 มกราคม 2562 25,888.-
18-21 มกราคม 2562 25,888.-
19-22 มกราคม 2562 25,888.-
20-23 มกราคม 2562 25,888.-
21-24 มกราคม 2562 25,888.-
22-25 มกราคม 2562 25,888.-
23-26 มกราคม 2562 25,888.-
24-27 มกราคม 2562 25,888.-
25-28 มกราคม 2562 25,888.-
26-29 มกราคม 2562 25,888.-
27-30 มกราคม 2562 25,888.-
28-31 มกราคม 2562 23,888.-
29 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2562 24,888.-
30 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2562 24,888.-
31 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2562 24,888.-
01-04 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
02-05 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
03-06 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
04-07 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
05-08 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
06-09 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
07-10 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
08-11 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
09-12 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
10-13 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
11-14 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
12-15 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
13-16 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
14-17 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
15-18 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
16-19 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
17-20 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
18-21 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
19-22 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
20-23 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
21-24 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
22-25 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
23-26 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
24-27 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
25-28 กุมภาพันธ์ 2562 23,888.-
26 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2562 24,888.-
27 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2562 24,888.-
28 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2562 24,888.-
01-04 มีนาคม 2562 24,888.-
02-05 มีนาคม 2562 24,888.-
03-06 มีนาคม 2562 24,888.-
04-07 มีนาคม 2562 24,888.-
05-08 มีนาคม 2562 24,888.-
06-09 มีนาคม 2562 24,888.-
07-10 มีนาคม 2562 24,888.-
08-11 มีนาคม 2562 24,888.-
09-12 มีนาคม 2562 24,888.-
10-13 มีนาคม 2562 24,888.-
11-14 มีนาคม 2562 24,888.-
12-15 มีนาคม 2562 24,888.-
13-16 มีนาคม 2562 24,888.-
14-17 มีนาคม 2562 24,888.-
15-18 มีนาคม 2562 24,888.-
16-19 มีนาคม 2562 24,888.-
17-20 มีนาคม 2562 24,888.-
18-21 มีนาคม 2562 24,888.-
19-22 มีนาคม 2562 24,888.-
20-23 มีนาคม 2562 24,888.-
21-24 มีนาคม 2562 24,888.-
22-25 มีนาคม 2562 24,888.-
23-26 มีนาคม 2562 24,888.-
24-27 มีนาคม 2562 24,888.-
25-28 มีนาคม 2562 24,888.-
26-29 มีนาคม 2562 24,888.-
27-30 มีนาคม 2562 24,888.-
28-31 มีนาคม 2562 24,888.-
29 มีนาคม-01 เมษายน 2562 24,888.-
30 มีนาคม-02 เมษายน 2562 24,888.-
ราคาเริ่มต้นที่ 19,888 บาท
 
TR26 TOKYO FUJI
ซุปตาร์ วิสทีเรีย 5D3N
menu_images
- โดยสายการบินสกู๊ต แอร์ไลน์ (TR)
- ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
- แวะถ่ายรูป ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
- เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก
- นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์
- วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ
- เยือนหมู่บ้านโบราณ ลิตเติ้ลเอโดะ ณ เมืองซาวาระ
- ช้อปปิ้งจุใจ โกเท็มบะ เอ้าเลท และชินจูกุ
- อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์
- FREE WIFI ON BUS
- มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทางวันที่
20-24 เมษายน 2562 29,888.-

21-25 เมษายน 2562 28,888.-
22-26 เมษายน 2562 28,888.-
23-27 เมษายน 2562 28,888.-
24-28 เมษายน 2562 28,888.-
25-29 เมษายน 2562 28,888.-
26-30 เมษายน 2562 28,888.-
ราคาเริ่มต้นที่ 28,888 บาท
 
TR21 OSAKA TAKAYAMA KYOTO
ซุปตาร์ SNOW WHITE 5D4N
menu_images
- โดยสายการบิน SCOOT (TR)
- อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า
- เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
- เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า
- เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ
- เที่ยวเมืองทตโทริ เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น
- ย้อนรอยบ้านเกิดโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว
- ชมปราสาทโอซาก้า
- ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี้
- ฟรี!!! WIFI บนบัส ตลอดการเดินทาง
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทางวันที่
02-06 มกราคม 2562 28,888.-
09-13 มกราคม 2562 28,888.-
16-20 มกราคม 2562 28,888.-
23-27 มกราคม 2562 28,888.-
30 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2562 28,888.-
06-10 กุมภาพันธ์ 2562 28,888.-
13-17 กุมภาพันธ์ 2562 28,888.-
20-24 กุมภาพันธ์ 2562 28,888.-
06-10 มีนาคม 2562 29,888.-
13-17 มีนาคม 2562 29,888.-
ราคาเริ่มต้นที่ 28,888 บาท
 
TG49 Hokkaido Ice Breaker
ซุปตาร์ แอ๊ก แอ๊ก 5D3N
menu_images
- โดยสายการบินไทย (TG)
- สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ณ มอนเบทสึ
- อิสระเล่นสกี ตามอัธยาศัย
- ฟรี!!! ถ่ายรูปกับ สุนัขลากเลื่อน
- ชมความน่ารัก พาเหรดนกเพนกวิน ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
- ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน
- สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
- ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ
- เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
- พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
- Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ
- มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
เดินทางวันที่
08-12 มกราคม 2562 BUS1 38,888.-
08-12 มกราคม 2562 BUS2 38,888.-
09-13 มกราคม 2562 BUS1 38,888.-
09-13 มกราคม 2562 BUS2 38,888.-
10-14 มกราคม 2562 38,888.-
11-15 มกราคม 2562 38,888.-
12-16 มกราคม 2562 38,888.-
13-17 มกราคม 2562 BUS1 38,888.-
13-17 มกราคม 2562 BUS2 38,888.-
14-18 มกราคม 2562 BUS1 38,888.-
14-18 มกราคม 2562 BUS2 38,888.-
15-19 มกราคม 2562 BUS1 38,888.-
15-19 มกราคม 2562 BUS2 38,888.-
16-20 มกราคม 2562 38,888.-
17-21 มกราคม 2562 38,888.-
18-22 มกราคม 2562 38,888.-
19-23 มกราคม 2562 38,888.-
20-24 มกราคม 2562 BUS1 38,888.-
20-24 มกราคม 2562 BUS2 38,888.-
21-25 มกราคม 2562 BUS1 38,888.-
21-25 มกราคม 2562 BUS2 38,888.-
22-26 มกราคม 2562 38,888.-
23-27 มกราคม 2562 38,888.-
25-29 มกราคม 2562 38,888.-
27-31 มกราคม 2562 38,888.-
28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2562 BUS1 38,888.-
28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2562 BUS2 38,888.-
29 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2562 BUS1 38,888.-
29 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2562 BUS2 38,888.-
11-15 กุมภาพันธ์ 2562 40,888.-
12-16 กุมภาพันธ์ 2562 40,888.-
25 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2562 38,888.-
ราคาเริ่มต้นที่ 38,888 บาท
 
มหัศจรรย์ ริเวียร่า ตุรกี 10 วัน 7 คืน
- บินเข้าเมืองอิสตันบูล - บินออกเมืองอังการา
- บินหรูสายการบิน 5 ดาว Qatar Qirway (QR)
- พักดี 5 ดาว 10 วัน 7 คืน
- ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
- Dinner พร้อมชมโชว์บนเรือสำราญอ่าวบอสฟอรัส
- ชมเมืองแห่งเทพนิยายคัปปาโดเกีย กรุงทรอย และ เอฟเฟซุส
- ชมปราสาทปุยฝ้ายปามุขคาเล่ ทัวร์ในเมืองอิสตันบูล
เดินทางวันที่
03 - 12 ต.ค. 61 41,900

10 - 19 ต.ค. 61 39,900
17 - 26 ต.ค. 61 39,900
ราคาเริ่มต้นที่ 39,900 บาท
 
มหัศจรรย์ ดูไบ 5 วัน 3 คืน
- ดูไบมอลล์(Dubai Mall) - น้ำพุแห่งดูไบ - ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์
- อาบูดาบี - ถ่ายรูปกับรถ Ferrari
- Grand Mosque - Heritage Village
- เอทิฮัดทาวเวอร์ - พระราชวังชีค
-  สุเหร่าจูไมร่าห์ - ชายหาดจูเมราห์
- บุรจญ์อัลอาหรับ - ขึ้นรถไฟ Monorail
- หมู่เกาะต้นปาล์ม - โรงแรมแอตแลนทิส
- นั่งรถลิมูซีนชมเมือง - ทะเลทรายอาหรับ
- ชมโชว์ระบำหน้าท้อง - พิพิธภัณฑ์ดูไบ
- นั่งเรือ Abra ข้ามฟาก - ตลาดเครื่องเทศ
- ตลาดทอง - ดูไบเฟรม - เอมิเรตส์มอลล์
เดินทางวันที่
27 ก.ย.61 - 01 ต.ค.61 29,900
04 ต.ค.61 - 08 ต.ค.61 29,900
11 ต.ค.61 - 15 ต.ค.61 29,900
18 ต.ค.61 - 22 ต.ค.61 29,900
25 ต.ค.61 - 29 ต.ค.61 29,900
01 พ.ย.61 - 05 พ.ย.61 29,900
08 พ.ย.61 - 12 พ.ย.61 29,900
15 พ.ย.61 - 19 พ.ย.61 29,900
22 พ.ย.61 - 26 พ.ย.61 29,900
29 พ.ย.61 - 02 ธ.ค.61 29,900
ราคา 29,900 บาท