ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

XJ116 - ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5D3N ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ บานฉ่ำ บิน XJ

รหัสทัวร์
SPLT190191

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- ทุ่งลาเวนเดอร์ วิวภูเขาไฟฟูจิ - วัดดนาริตะ - ออนเซ็น
ทัวร์ญี่ปุุ่น โตเกียว - สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - เมืองโตเกียว - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - สวนดอกไม้ฮานะโนะเมียวโกะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ท - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - การเรียนรู้วิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว - นาริตะ - วัดนาริตะซัง - โอโมเตะซังโตะ นาริตะ - ช้อปปิ้ง โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - อิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
8 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
Sold Out
10 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
Sold Out
22 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 34 34
Sold Out
24 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 34 34
Sold Out
25 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 34 34
Sold Out
27 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 34 34
Sold Out
28 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
Sold Out
29 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 34 34
Sold Out
30 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 34 34
Sold Out
31 พ.ค. 62 - 4 มิ.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 34 34
Sold Out
1 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
Sold Out
7 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
Sold Out
8 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
Sold Out
13 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
Sold Out
14 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
Sold Out
15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
Sold Out
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
Sold Out
22 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
Sold Out
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
Sold Out
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
Sold Out
29 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
Sold Out
3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
Sold Out
6 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
Sold Out
10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
Sold Out
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
Sold Out
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
Sold Out
20 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 34 34
Sold Out
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 34 34
Sold Out
30 ก.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
Sold Out
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
Sold Out
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
Sold Out
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34 34
Sold Out
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34 34
Sold Out
13 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34 34
Sold Out
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34 34
Sold Out
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34 34
Sold Out
17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34 34
Sold Out
18 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34 34
Sold Out
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34 34
Sold Out
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34 34
Sold Out
26 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34 34
Sold Out
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 22,888 30,788 แสดง - 34 34
Sold Out
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 22,888 30,788 แสดง - 34 34
Sold Out
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
Sold Out
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
Sold Out
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 34 34
Sold Out
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 34 34
Sold Out
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 34 34
Sold Out
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 34 34
Sold Out
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 34 34
Sold Out
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 34 34
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง