ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

FD511 ทัวร์ฉางซา-จางเจียเจี้ย 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์
SPLT191235

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- ภูเขาเทียนเหมินซาน - แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก
- สุกี้เห็ด + ปิ้งย่างบาร์บีคิวเกาหลี + อาหารถู่เจีย
- จางเจียเจี้ย - ภูเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงกระจก - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย - ถนนคนเพดินซีปู้เจีย - พิพิธภัณฑ์หินทารย

เริ่มต้น
11,888 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 11,888 16,388 แสดง - 20 20
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 20 20
5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 16,888 21,388 แสดง - 20 20
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 11,888 16,388 แสดง - 20 20
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 12,888 17,388 แสดง - 20 20
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 11,888 16,388 แสดง - 20 20
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 11,888 16,388 แสดง - 20 20

รายละเอียดการเดินทาง