ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

JXW221 Japan Best Summer โตเกียว ฟูจิ 5D 3N

รหัสทัวร์
SPLT191446

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - โตเกียวสกายทรี - โอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn - แช่ออนเซ็น - ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - หมุ่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ และ Laox Shinjuku - วันอิสระ - วัดนาริตะ - ร้านดองกี้ - ห้างอิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

เริ่มต้น
19,888 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
16 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 25,888 34,388 แสดง - 34 34
18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 21,888 30,388 แสดง - 34 34
20 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 19,888 28,388 แสดง - 34 34
23 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 19,888 28,388 แสดง - 34 34
24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 21,888 30,388 แสดง - 34 34
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 24,888 33,388 แสดง - 34 34
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 24,888 33,388 แสดง - 34 34
30 ก.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 21,888 30,388 แสดง - 34 34
27 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 19,888 28,388 แสดง - 34 34
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 21,888 30,388 แสดง - 34 34
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 21,888 30,388 แสดง - 34 34
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 19,888 28,388 แสดง - 34 34
3 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 19,888 28,388 แสดง - 34 34
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 21,888 30,388 แสดง - 34 34
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 21,888 30,388 แสดง - 34 34
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 19,888 28,388 แสดง - 34 34
10 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 22,888 31,388 แสดง - 34 34
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 21,888 30,388 แสดง - 34 34
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 21,888 30,388 แสดง - 34 34
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 19,888 28,388 แสดง - 34 34
17 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 22,888 31,388 แสดง - 34 34
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 21,888 30,388 แสดง - 34 34
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 21,888 30,388 แสดง - 34 34
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 19,888 28,388 แสดง - 34 34
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 21,888 30,388 แสดง - 34 34
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 21,888 30,388 แสดง - 34 34
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 21,888 30,388 แสดง - 34 34
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 22,888 31,388 แสดง - 34 34

รายละเอียดการเดินทาง