ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

PVN30 เวียดนามกลาง-ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 3วัน (เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน)

รหัสทัวร์
SPLT191848

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
20 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62 8,999 11,999 แสดง - 34 34
Sold Out
1 มิ.ย. 62 - 3 มิ.ย. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
Sold Out
7 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
Sold Out
8 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
Sold Out
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
Sold Out
21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
Sold Out
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 10,999 13,999 แสดง - 29 29
Sold Out
29 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
Sold Out
5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
Sold Out
12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
Sold Out
19 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
Sold Out
20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
Sold Out
27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 34 34
Sold Out
2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
Sold Out
10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 34 34
Sold Out
11 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
Sold Out
16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
Sold Out
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
Sold Out
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
Sold Out
15 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 9,999 12,999 แสดง - 34 34
Sold Out
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
Sold Out
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
Sold Out
5 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
Sold Out
14 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 9,999 12,999 แสดง - 34 34
Sold Out
20 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 9,999 12,999 แสดง - 30 30
Sold Out
22 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 9,999 12,999 แสดง - 34 34
Sold Out
23 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 9,999 12,999 แสดง - 34 34
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง