ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

FJL ( S07) ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง 5วัน 3คืน New!!

รหัสทัวร์
SPLT191897

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
11 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 11,555 14,055 แสดง - 30 30
Sold Out
17 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 14,999 17,499 แสดง - 30 30
Sold Out
24 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
31 พ.ค. 62 - 4 มิ.ย. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
13 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 15,999 18,499 แสดง - 30 30
Sold Out
18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 15,999 18,499 แสดง - 30 30
Sold Out
27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 15,999 18,499 แสดง - 30 30
Sold Out
28 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 15,999 18,499 แสดง - 30 30
Sold Out
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 14,999 17,499 แสดง - 30 30
Sold Out
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 15,999 18,499 แสดง - 30 30
Sold Out
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 15,999 18,499 แสดง - 30 30
Sold Out
13 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 15,999 18,499 แสดง - 30 30
Sold Out
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
21 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง