ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ทัวร์ต่างประเทศ
พบ
8331 ช่วงวันเดินทาง จาก 737 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
รหัสทัวร์
SPLT190335
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- ดิสนีย์แลนด์ - ช้อปปิ้งนาธาน - เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน
- ฮ่องกง - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - The Avenue of Star - The Symphony of light - ฮ่องกง - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - วัเ้จาแม่กวนอิมยืมเงิน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว
27 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
 Thai Smile Airways
เริ่มต้น
0
รหัสทัวร์
SPLT191813
พักโรงแรม 3 ดาว
27 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62
27 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62
27 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62
29 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62
29 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62
29 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62
30 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
30 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
30 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
 NOK Airlines
เริ่มต้น
2,992
รหัสทัวร์
SPLT191624
27 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62
3 ก.ค. 62 - 3 ก.ค. 62
4 ก.ค. 62 - 4 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62
11 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62
18 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62
24 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62
31 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62
 • 1 ส.ค. 62 - 1 ส.ค. 62
  7 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62
  8 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62
  14 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62
  15 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62
  21 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62
  22 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62
  28 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62
  29 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62
  4 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62
  5 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62
  11 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62
  12 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62
  18 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62
  19 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62
  25 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
  26 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 17 )
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
3,499
รหัสทัวร์
SPLT190100
27 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62
4 ก.ค. 62 - 4 ก.ค. 62
11 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62
1 ส.ค. 62 - 1 ส.ค. 62
8 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62
15 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62
22 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62
29 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62
 NOK Airlines
เริ่มต้น
4,499
รหัสทัวร์
SPLT190908
27 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62
 NOK Airlines
เริ่มต้น
4,999
รหัสทัวร์
SPLT191844
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- Star Avemue Shopping - วัดแชกงหมิว - เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ
- เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง - บะหมี่เกี๋ยวกุ้ง สไตล์ฮ่องกง
- Avenue of Star - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - ช้อปปิ้งห้างหลอวู่ - สวนดอกไม้จำลองเมืองฮอลแลนด์ - วัดกวนอู - ช้อปปิ้ง OTOP 3 ร้านพิเศษ - โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ - เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ(ยืมเงิน) - ร้านจิวเวอรี่ - วัดแชกงหมิว - หวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต
27 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62
 Hong Kong Airlines
เริ่มต้น
5,555
รหัสทัวร์
SPLT190338
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- สะพานแก้ว 3 มิติ - วัดแชกงหมิว
- เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง
- เซินเจิ้น - ตงกวน - สะพานแก้ว 3 มิติ - โชว์กายกรรม - เกาะฮ่องกง - วัดนางชี - วัดเจ้าแม่ทับทิม - วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - เมืองจำลองฮอนแลนด์ - วัดกวนอู - ช้อปปิ้ง 3 ร้าน - หล่อนวู่เซ็นเตอร์
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
29 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62
 Shenzhen Airlines
เริ่มต้น
5,995
รหัสทัวร์
SPLT191537
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- วัดนางชี - วัดแชกงหมิว - ลงเฟิงวิลล่า - สะพานกระจก - เมืองจำลองฮอลแลนด์
เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเป่าอัน เซินเจิ้น - ตงกวน - สะพานแก้ว 3 มิติ - ชมโชว์กายกรรม - เกาะฮ่องกง - วัดนางชี - วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - เมืองจำลองฮอลแลนด์ - วัดกวนอู - ช้อปปิ้งหล่อหวู่เซ็นเตอร์ - สนามบินฮ่องกง - สนามบินสุวรรณภูมิ
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
29 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62
4 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
5 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
6 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62
11 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
12 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
 • 18 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62
  19 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62
  20 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62
  25 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62
  26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
  27 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
  1 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62
  2 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
  3 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62
  8 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62
  9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
  10 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62
  15 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62
  16 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62
  17 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62
  22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
  23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
  24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
  29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
  30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
  31 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 21 )
 Shenzhen Airlines
เริ่มต้น
5,995
รหัสทัวร์
SPLT191941
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
27 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62
 Myanmar National Airlines
เริ่มต้น
5,995
รหัสทัวร์
SPLT191800
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
พักโรงแรม 5 ดาว
30 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
1 ก.ค. 62 - 2 ก.ค. 62
3 ก.ค. 62 - 4 ก.ค. 62
7 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
8 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62
15 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
21 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62
22 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62
 • 24 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62
  28 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
  29 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
  31 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62
  4 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
  5 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62
  7 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62
  11 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
  12 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62
  14 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62
  18 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62
  19 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62
  21 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62
  25 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
  26 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
  28 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62
  1 ก.ย. 62 - 2 ก.ย. 62
  2 ก.ย. 62 - 3 ก.ย. 62
  4 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62
  8 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
  9 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
  11 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62
  15 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
  16 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
  18 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62
  22 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
  23 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
  25 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
  29 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
  30 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
  2 ต.ค. 62 - 3 ต.ค. 62
  6 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62
  7 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62
  9 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62
  14 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
  16 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62
  20 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
  21 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
  23 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
  27 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
  28 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
  30 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
  3 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62
  4 พ.ย. 62 - 5 พ.ย. 62
  6 พ.ย. 62 - 7 พ.ย. 62
  10 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
  11 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62
  13 พ.ย. 62 - 14 พ.ย. 62
  17 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
  18 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62
  20 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62
  24 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
  25 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62
  27 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 54 )
เริ่มต้น
6,299
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 737 โปรแกรม