ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ทัวร์จีน
พบ
1136 ช่วงวันเดินทาง จาก 119 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
รหัสทัวร์
SPLT191361
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- เดินเล่นหมู่บ้านอูเจิ้น - สักการะเจ้าแม่อวนอิมพันมือ - นั่งรถไฟความเร็วสูงที่เร็วสุดในโลก
- บุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ด + BBQ - ไก่แดง + เสี่ยงหลงเปา - ไก่ขอทาน + หมูดงปอ
- ไร่สตอเบอรี่ - ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ - หมู่บ้านใบชา - สัมผัสรถไฟหัวจรวดเมืองหางโจว - เมืองโบราณอูเจิ้น(ไม่รวมค่าล่องเรือ) - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ร้าน Starbuck ที่ใหญ่ที่สุดในโลก - ร้านบัวหิมะ - เจ้าแม่กวนอิม วัดหลงหัว - ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง - ซินเทียนตี้
26 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
17 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62
19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
3 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
10 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
6,999
รหัสทัวร์
SPLT191954
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
สวนฮอลแลนด์,โชว์น้ำพุ 3 มิติ
ซีฟู้ด,ไวน์แดง,ห่านย่าง
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ,หาดรีพลัสเบย์,ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว,ช๊อปจิมซาจุ่ย และหลอหวู่
27 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62
2 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62
23 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62
7 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62
22 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62
4 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62
18 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
 Hong Kong Airlines
เริ่มต้น
7,777
รหัสทัวร์
SPLT191218
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- สะพานแก้ว
- พิเศษ สุกี้เห็ด - อาหารกวางตุ้ง
- แผ่นดินสีแดง - ถานเตี้ยน - ถ้ำไซอิ๋ว - สะพานแก้ว - ถนนคนเดิน - สวนน้ำตกคุณหมิง - เมืองโบราณกวนตู้
24 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
7,888
รหัสทัวร์
SPLT191692
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- หุบเขาทรายเปลี่ยนสี - คุนหมิง นครแห่งใบไม้ผลิ
- คุนหมิง - ลู่เหลียง - หุบเขาทรายเปลี่ยนสี - เมืองหลัวผิง - น้ำตกเก้ามังกร - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน - สวนน้ำตกคุนหมิง - เมืองโบราณกวนตู้
24 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
7,988
รหัสทัวร์
SPLT191873
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- ภูเขาเจียวจื่อซาน - ตงชวน - ถ้ำไซอิ๋ว - ไร่สตอเบอรี่ - วัดหยวนกง - น้ำตกคุนหมิง
- น้ำตกคุนหมิง - เมืองถ่านเตี้ยน - ภูเขาเจียวจื่อซาน - เมืองตงชวน - สวนผลไม้ - ถ้ำไซอิ๋ว - เมืองโบราณกวนตู้
23 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
25 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
 kunming airline
เริ่มต้น
7,997
รหัสทัวร์
SPLT191220
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- ล่องเรือทะเลสาบซีหู - หอไข่มุก
- กุั้งมังกร + ไก่ขอทานพันปี + เสี่ยวหลงเปา
- เมืองหังโจว - หมู่บ้านซาหลงจิ่ง - ล่องเรือทะเลสายซีหู - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - ล่องเรือคลองขุดโบราณด้ายวิ่นเหอ - เมืองโบราณซินฉาง - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ตึกสตาร์บัคสาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก - ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ตลาดเกาเป๋า
30 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
8,888
รหัสทัวร์
SPLT191874
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- อุทยานป่าหิน - ทะเลสาบเตียนฉือ - ถ้ำไซอิ๋ว
- อุทยานป่าหิน - ทะเลสาบเตียนฉือ - ถ้ำไซอิ๋ว - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณกวนตู้ - ตลาดค้าส่งโหลวซือวาน
6 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62
7 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62
8 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62
11 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62
13 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
15 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62
18 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
 kunming airline
เริ่มต้น
8,998
รหัสทัวร์
SPLT191892
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
1 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62
3 มิ.ย. 62 - 6 มิ.ย. 62
4 มิ.ย. 62 - 7 มิ.ย. 62
6 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62
7 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62
8 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62
11 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62
13 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
 • 15 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62
  18 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62
  20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
  21 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
  22 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62
  25 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62
  27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
  28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
  29 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62
  30 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 10 )
 kunming airline
เริ่มต้น
8,998
รหัสทัวร์
SPLT190412
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- นมัสการพระใหญ่หลิงซาน - ล่องเรือชมทะเลสาบหนานหู - ช้อปปิ้งจุใจถนนนานกิง
- ไก่แดง
- อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน - ศาลาฝานกง - ร้านไข่มุก - เมืองเจียซิน - ช้อปปิ้งเมืองโบราณเยื่อเหอ - ล่องเรือทะเลสาบหนานหู - ศาลาเหยียนหยูโหลว - ชมสวน Mr.iron - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ย่านซินเทียนตี้ - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว - STARBUCKS RESERVE ROASTERY - ช้อปปิ้งถนนนานกิง
23 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62
 • 9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62
  16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62
  23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
  30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62
  6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
  13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
  20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
  26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
  11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
  12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
  17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
  19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
  23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
  25 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 14 )
 Nok Scoot
เริ่มต้น
8,999
รหัสทัวร์
SPLT191235
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- ภูเขาเทียนเหมินซาน - แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก
- สุกี้เห็ด + ปิ้งย่างบาร์บีคิวเกาหลี + อาหารถู่เจีย
- จางเจียเจี้ย - ภูเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงกระจก - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย - ถนนคนเพดินซีปู้เจีย - พิพิธภัณฑ์หินทารย
30 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
1 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62
8 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62
13 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62
 • 5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
  7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62
  12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
  14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62
  19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
  21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
  3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62
  5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
  10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
  12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
  17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
  19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 12 )
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
9,888
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 119 โปรแกรม