ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ทัวร์จีน
พบ
255 ช่วงวันเดินทาง จาก 48 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
รหัสทัวร์
SPLT191220
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- ล่องเรือทะเลสาบซีหู - หอไข่มุก
- กุั้งมังกร + ไก่ขอทานพันปี + เสี่ยวหลงเปา
- เมืองหังโจว - หมู่บ้านซาหลงจิ่ง - ล่องเรือทะเลสายซีหู - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - ล่องเรือคลองขุดโบราณด้ายวิ่นเหอ - เมืองโบราณซินฉาง - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว - ตึกสตาร์บัคสาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก - ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก - อุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ตลาดเกาเป๋า
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
9,888
รหัสทัวร์
SPLT190412
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- นมัสการพระใหญ่หลิงซาน - ล่องเรือชมทะเลสาบหนานหู - ช้อปปิ้งจุใจถนนนานกิง
- ไก่แดง
- อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน - ศาลาฝานกง - ร้านไข่มุก - เมืองเจียซิน - ช้อปปิ้งเมืองโบราณเยื่อเหอ - ล่องเรือทะเลสาบหนานหู - ศาลาเหยียนหยูโหลว - ชมสวน Mr.iron - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ย่านซินเทียนตี้ - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว - STARBUCKS RESERVE ROASTERY - ช้อปปิ้งถนนนานกิง
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
9,999
รหัสทัวร์
SPLT191954
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
สวนฮอลแลนด์,โชว์น้ำพุ 3 มิติ
ซีฟู้ด,ไวน์แดง,ห่านย่าง
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ,หาดรีพลัสเบย์,ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว,ช๊อปจิมซาจุ่ย และหลอหวู่
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
 Hong Kong Airlines
เริ่มต้น
9,999
รหัสทัวร์
SPLT191693
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
 Lucky air
เริ่มต้น
10,888
รหัสทัวร์
SPLT191232
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
11,888
รหัสทัวร์
SPLT191235
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- ภูเขาเทียนเหมินซาน - แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก
- สุกี้เห็ด + ปิ้งย่างบาร์บีคิวเกาหลี + อาหารถู่เจีย
- จางเจียเจี้ย - ภูเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงกระจก - สะพานแก้วจางเจียเจี้ย - ถนนคนเพดินซีปู้เจีย - พิพิธภัณฑ์หินทารย
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62
5 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
11,888
รหัสทัวร์
SPLT191732
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
จางเจียเจี้ย-พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า)-เขาอวตาร-สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ถ้ำมังกรเหลือง-จิตรกรรมภาพวาดทราย
เมนูพิเศษ !! เมนูปิ้งย่างสไตล์เกาหลี และ อาหารไทย
อิสระช้อปปิ้ง ถนนคนเดินซีปู้เจีย และ ถนนช้อปปิ้งจางเจียเจี้ย
13 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
27 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
 China Southern Airlines
เริ่มต้น
11,899
รหัสทัวร์
SPLT191622
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 5 ดาว
29 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
 China Southern Airlines
เริ่มต้น
11,999
รหัสทัวร์
SPLT191817
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
นั่งรถโค้ชช้ามสะพานเชื่อม “ฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า” HZMB สะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก
เป็ดย่าง
วัดแชกง,วัดหวังต้าเซียน,ช้อปปิ้งนาธาน,ตลาดกงเป่ย,สวนหยวนหมิง
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
 Cathay Pacific
เริ่มต้น
11,999
รหัสทัวร์
SPLT192134
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - แลนด์มาร์คตึกไทเป - หมู่บ้านสายรุ้ง - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
- Bubble Mike + Cake - ปลาประธานาธิบดี - ชาอู่หลง - อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว เย่หลิว - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินไทจง - เมืองไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดหลงซาน - ร้านเครื่องสำอางค์ - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง - Duty Free - หนานโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - หมู่บ้านสายรุ้ง - สนามบินไทจง - สนามบินสุวรรณภูมิ
25 ก.ย. 64 - 24 ก.ย. 68
26 มิ.ย. 65 - 29 มิ.ย. 69
17 ก.ค. 68 - 20 ก.ค. 68
9 ส.ค. 68 - 12 ส.ค. 68
11 ส.ค. 68 - 14 ส.ค. 68
2 ต.ค. 68 - 5 ต.ค. 68
6 ต.ค. 68 - 9 ต.ค. 68
18 ต.ค. 68 - 21 ต.ค. 68
20 ต.ค. 68 - 23 ต.ค. 68
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,888
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 48 โปรแกรม