ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ทัวร์อียิปต์
พบ
6 ช่วงวันเดินทาง จาก 5 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
รหัสทัวร์
SPLT190143
ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
30 เม.ย. 62 - 4 พ.ค. 62
 Egyptair
เริ่มต้น
37,999
รหัสทัวร์
SPLT190142
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
27 เม.ย. 62 - 2 พ.ค. 62
 Egyptair
เริ่มต้น
39,999
รหัสทัวร์
SPLT190138
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 5 ดาว
30 เม.ย. 62 - 7 พ.ค. 62
 Egyptair
เริ่มต้น
58,999
รหัสทัวร์
SPLT190144
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
4 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62
18 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62
 Egyptair
เริ่มต้น
58,999
รหัสทัวร์
SPLT190850
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
25 เม.ย. 62 - 2 พ.ค. 62
 Egyptair
เริ่มต้น
66,900