ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ทัวร์ฮ่องกง
พบ
777 ช่วงวันเดินทาง จาก 71 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
รหัสทัวร์
SPLT191537
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- วัดนางชี - วัดแชกงหมิว - ลงเฟิงวิลล่า - สะพานกระจก - เมืองจำลองฮอลแลนด์
เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเป่าอัน เซินเจิ้น - ตงกวน - สะพานแก้ว 3 มิติ - ชมโชว์กายกรรม - เกาะฮ่องกง - วัดนางชี - วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินหัว - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - เมืองจำลองฮอลแลนด์ - วัดกวนอู - ช้อปปิ้งหล่อหวู่เซ็นเตอร์ - สนามบินฮ่องกง - สนามบินสุวรรณภูมิ
20 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
27 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
1 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62
2 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
3 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62
8 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
 Shenzhen Airlines
เริ่มต้น
5,995
รหัสทัวร์
SPLT191891
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- วัดแชกงหมิว - วัดกวนอู - ช้อปปิ้งถนน นาธาน
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเซ็กลัปก๊อก ฮ่องกง - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - เซินเจิ้น - วัดกวนอู - เมืองจำลองฮอลแลนด์ - ช้อปปิ้ง 3 ร้าน - ถนนคนเดินตงเหมิน - โชว์น้ำพุเต้นระบำ - เซินเจิ้น - ฮ่องกง - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - สนามบินฮ่องกง - สนามบินสุวรรณภูมิ
20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62
21 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62
27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
28 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62
3 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
 Thai Smile Airways
เริ่มต้น
6,996
รหัสทัวร์
SPLT191954
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
สวนฮอลแลนด์,โชว์น้ำพุ 3 มิติ
ซีฟู้ด,ไวน์แดง,ห่านย่าง
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ,หาดรีพลัสเบย์,ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว,ช๊อปจิมซาจุ่ย และหลอหวู่
22 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62
4 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
 Hong Kong Airlines
เริ่มต้น
7,777
รหัสทัวร์
SPLT191982
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
 Dragonair
เริ่มต้น
7,997
รหัสทัวร์
SPLT190092
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
15 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62
10 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
 Egyptair
เริ่มต้น
8,989
รหัสทัวร์
SPLT190352
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
25 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62
30 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62
6 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62
8 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62
13 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62
20 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62
22 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62
29 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
 Egyptair
เริ่มต้น
8,998
รหัสทัวร์
SPLT191359
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- เดินทางข้ามทะเลโดยสะพานที่ยาวที่สุดในโลก
- เป่าฮื้อ + ไวน์แดง - เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง - ห่านย่าง
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ เซินเจิ้น - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเซ้กแล็บก๊อก - เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จัตุรัสเซนาโด้ - ร้านของฝาก - เดอะเวนีเซียน - เดอะปารีเซียน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู้โถว - เมืองเซินเจิ้น - วัดกวนอู - ร้านยา - ร้านครีมไข่มุก - หลอหวู่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ - ชมโชว์น้ำพุ - เมืองเซินเจิ้น - เมืองฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก - Avenue of Star - จิมซาจุ่ย - สนามบินเซ็กแล็บก๊อก - สนามบินสุวรรณภูมิ
24 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62
16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62
24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
28 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62
 Cathay Pacific
เริ่มต้น
8,998
รหัสทัวร์
SPLT191836
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
25 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62
8 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62
15 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62
22 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62
29 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
12 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
10 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62
 Egyptair
เริ่มต้น
8,999
รหัสทัวร์
SPLT191803
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
28 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
8 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62
18 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62
22 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62
25 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
29 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
13 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
8 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
9,888
รหัสทัวร์
SPLT191491
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
 Dragonair
เริ่มต้น
9,889
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 71 โปรแกรม