ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ทัวร์ญี่ปุ่น
พบ
264 ช่วงวันเดินทาง จาก 49 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
รหัสทัวร์
SPLT192159
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- วัดอาซากุสะ - ทุ่งลาเวนเดอร์ - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว - ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟูจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น - สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ดิวตี้ฟรี - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ท - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - เรียนพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - เทศกาลสมุนไพร และทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว - วัดนาริตะซัง - โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ช้อปปิ้ง โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - อิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
23 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
14,888
รหัสทัวร์
SPLT192162
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- ทุ่งลาเวนเดอร์ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - วันอิสระ - วัดอาซากุสะ - ออนเซ็นธรรมชาติ
ทัวร์ญี่ปุ่น - สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - ออนเซ็นธรรมชาติ - ภูเขาไฟฟูจิ - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจุกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - วันอิสระ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
14,888
รหัสทัวร์
SPLT192250
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- วัดอาซากุสะ - ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าเล็ท - ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจุกุ - วันอิสระ - นาริตะ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
14,999
รหัสทัวร์
SPLT191211
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ทะเลสาบคาวาคิจิโกะ - งัดอาซากุสะ
บุเฟฟ่ต์ขาปูยักษ์
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ออนเซ็น - ฟูจิชั้น 5 - ซูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โออิชิปาร์ค - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ และ Laox Shinjuku - นาริตะ - วันอิสระ - วัดนาริตะ - ร้านดองกี้ - ห้างอิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
17,888
รหัสทัวร์
SPLT191540
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สัมผัสบรรยากาศใหม่ในการเที่ยวฮ่องกง และญี่ปุ่น
ทัวร์ฮ่องกง ญี่ปุ่น ล่องเรือสำราญ วันที่ 1 ต้อนรับสู่ ประเทศฮ่องกง ท่าเรือ ไคตั๊ก วันที่ 2 ล่องน่านน้ำสากล วันที่ 3 นาฮา ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 4 มิยาโกจิม่า ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 5 ล่องน่านน้ำสากล วันที่ 6 ต้อนรับกลับสู่ ประเทศฮ่องกง ท่าเรือไคตั๊ก
22 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
13 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
20 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
27 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62
3 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62
10 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62
 Cruise
เริ่มต้น
18,150
รหัสทัวร์
SPLT190389
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- ทุ่งลาเวนเดอร์ - วัดอาซากุสะ - หุบเขาโอวาคุดานิ
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - สนามบินดอนเมือง - สนามมบินนาริตะ - ถ่ายรูปกับหอคอยโตเกียวสกายที - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าเล็ต - ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจ้าโคมิดาเตะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ดิวตี้ฟรี - ย่านชินจุกุ - วันอิสระ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
18,999
รหัสทัวร์
SPLT190193
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- ชมปราสาททอง - ศาลเจ้าจิ้งจอก - หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ - Free Wifi on Bus
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว ทาคายาม่า - สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ - ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโกย่า - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ช้อปปิ้งเอ็กโปซิตี้ - วันอิสระ - สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
 Thai AirAsia X
เริ่มต้น
19,888
รหัสทัวร์
SPLT191446
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนาคามิเซ - โตเกียวสกายทรี - โอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn - แช่ออนเซ็น - ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - หมุ่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ และ Laox Shinjuku - วันอิสระ - วัดนาริตะ - ร้านดองกี้ - ห้างอิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
19,888
รหัสทัวร์
SPLT192181
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอูมิ - สวนสัปปะรดนาโกะ - ผามันซาโมะ - อาชิบาน่า เอ้าเลท
ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาฮะ โอกินาว่า - ผามันซาโมะ - ร้านโอกาชิ โกเดน - สวนสัปปะรดนาโกะ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ - ปราสาทซูริ (ด้านนอก) - อาชิบานา เอ้าเลท - โอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ำธารมรดกเกียวคุเซ็นโต - โรงงานแก้ว - ย่านโคตุไซโดริ - อเมริกันวิลเลจ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาฮะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62
9 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
14 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62
 Sociedad Aeronautica Medellin
เริ่มต้น
19,888
รหัสทัวร์
SPLT191556
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- ศาลเจ้าตาไซฟุ - บ่อทะเลเดือด จิโกกุ เมกุริ - วัดนาริตะซังคุรุเมะ
ทัวร์ญี่ปุ่น - สนามบินดอนเมือง - สนามบินฟุกุโอกะ - ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าตาไซฟุ - เบปปุ - หมู่บ้านยูฟูอิน - บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - ยูเมะ ทาวน์ - แช่ออนเซ็น - วัดนาริตะซังคุรุเมะ - ซากะ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต - ฟุคุโอกะ - วันอิสระ - สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินดอนเมือง
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
19,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 49 โปรแกรม