ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ทัวร์มาเก๊า
พบ
329 ช่วงวันเดินทาง จาก 19 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
รหัสทัวร์
SPLT190726
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
3 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62
4 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62
11 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62
18 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
24 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
25 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
7,888
รหัสทัวร์
SPLT191371
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
25 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62
26 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62
27 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62
2 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62
16 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62
23 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
25 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62
30 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62
 • 31 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
  6 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62
  13 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
  15 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62
  20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
  22 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62
  27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
  4 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
  6 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62
  11 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
  13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
  14 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
  27 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
  10 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62
  17 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62
  22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
  23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
  24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
  29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
  30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
  31 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62
  5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
  7 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
  12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
  13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
  19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
  21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 27 )
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
7,888
รหัสทัวร์
SPLT190648
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
27 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62
25 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
 Air Macau
เริ่มต้น
7,900
รหัสทัวร์
SPLT191359
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
29 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62
1 พ.ค. 62 - 3 พ.ค. 62
16 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62
25 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
6 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62
13 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62
4 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62
11 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62
18 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62
 Cathay Pacific
เริ่มต้น
8,998
รหัสทัวร์
SPLT191386
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
26 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62
4 พ.ค. 62 - 7 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62
11 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62
17 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
25 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62
5 มิ.ย. 62 - 7 มิ.ย. 62
9 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62
12 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62
 • 13 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62
  20 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62
  23 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62
  27 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62
  4 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62
  14 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
  19 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62
  25 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62
  26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62
  4 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62
  8 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62
  10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
  15 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62
  16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62
  22 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62
  25 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62
  1 ก.ย. 62 - 3 ก.ย. 62
  5 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62
  8 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62
  15 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
  19 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62
  29 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62
  11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
  12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
  19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
  22 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
  24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
  25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
  26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 29 )
 Hong Kong Airlines
เริ่มต้น
9,989
รหัสทัวร์
SPLT191233
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
26 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
10,888
รหัสทัวร์
SPLT190732
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
3 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
11,888
รหัสทัวร์
SPLT190091
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
11 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62
18 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62
25 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62
1 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62
15 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62
22 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62
6 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62
13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62
20 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62
 Egyptair
เริ่มต้น
11,989
รหัสทัวร์
SPLT191412
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
25 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
11,999
รหัสทัวร์
SPLT191598
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
จีน-มาเก๊า-ฮ่องกง(โดยเรือเฟอร์รี่)-วัดแชกงหมิว-โรงงานจิวเวอร์รี่-OCEAN TERMINAL-ฮ่องกง-มาเก๊า(โดยรถโค้ชสาธารณะ)-สะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก-ผ่านชม เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-THE VENETIAN
อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
อิสระช้อปปิ้ง เลดี้ส์ มาร์เก็ต , จิมซาจุ่ย , ร้านขนมของฝาก
1 พ.ค. 62 - 3 พ.ค. 62
8 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62
12 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62
14 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62
22 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62
2 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62
3 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62
5 มิ.ย. 62 - 7 มิ.ย. 62
 Air Macau
เริ่มต้น
12,899
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 19 โปรแกรม