ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ทัวร์ตะวันออกกลาง
พบ
66 ช่วงวันเดินทาง จาก 15 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
รหัสทัวร์
SPLT192218
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House) - เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) - นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) - เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS - ปราสาทปุยฝ้าย
ทัวร์ตุรกี - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอิสตันบูล - อิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปิ - สไปซ์บาซาร์ - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองเปอร์กามัม - วิหารเทพีอาร์เทมิส - ร้านขนม Turkish Delight - เมืองคูซาดาชี - เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส - บ้านพระแม่มารี - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้ายเมืองเฮียราโพลิส - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - คัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์ - เมืองอังการ่า - กรุงอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก - สนามบินอังการ่า - สนามบินสุวรรณภูมิ
25 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62
 Ukraine International Airline
เริ่มต้น
28,888
รหัสทัวร์
SPLT192015
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
23 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
30 ต.ค. 62 - 6 พ.ย. 62
6 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62
13 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62
18 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
30,900
รหัสทัวร์
SPLT190137
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- ฟรี Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคท่านละ 1 อัน - พัก 4 ดาว - พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน ที่คัปปาโดเกีย - พักที่อิสตันบูล 2 คืน - FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง
- ฟรี Pomegrante Tea ชาท้องถิ่น - ฟรี ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกี - ฟรี Turkish Coffee
- เมืองอิสตันบูล - เมืองซานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองคูซาดาซี - ร้านขนม Turkish Delight - เมืองเปอร์กามัม - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - เมืองโบราณแอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียรา โพลิส - เมืองคอนย่า - สวนผีเสื้อหรือ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์ - เมืองอัังการ่า - สุสานอตาเติร์ก - สุเหร่าสีน้ำงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปี - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
26 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
9 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
16 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
30 พ.ย. 62 - 8 ธ.ค. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
30,999
รหัสทัวร์
SPLT190150
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- โรงแรมสไตล์ถ้ำ - ม้าไม้เมืองทรอย - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ฟรี Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชค - FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง
- ฟรี Pomegrante Tea ชาท้องถิ่น - ฟรี ไอศกรีมท้องถิ่น - ฟรี Turkish Coffee
- สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปี - เมืองซานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองเปอร์กามัม - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - Turkish Delight - เมืองคูซาดาชี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - พิพิธภัณฑ์เมฟลน่า - คัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์ - เมืองอังการ่า - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
24 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62
26 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62
31 ต.ค. 62 - 7 พ.ย. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
32,999
รหัสทัวร์
SPLT191806
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- สุเหร่าเซ็นต์โซเฟีย - ปราสาทปุยฝ้าย - Green Tomb
ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - เมืองบูร์ซา - Grand Mosque - Green Tomb - เมืองโบราณเฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - เมืองปามุคคาเล่ - นครโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์ - นครใต้ดินซาคัด - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - ระบำหน้าท้อง - หอคอยฮิเตอร์ริค - ทะเลสาบซาพานจา - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์
23 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
27 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62
28 ต.ค. 62 - 5 พ.ย. 62
31 ต.ค. 62 - 8 พ.ย. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
32,999
รหัสทัวร์
SPLT191938
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
บินตรงลงอิสตันบูล เยือนดินแดนแห่งเทพนิยาย ชมโชว์ระบำหน้าท้อง พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม, เที่ยวชมสวนสตรอเบอรี่เก็บชิมได้สดสดจากสวน, นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเมืองโบราณเปอร์กามัม
25 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62
26 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
27 ต.ค. 62 - 4 พ.ย. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
33,999
รหัสทัวร์
SPLT190941
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
14 พ.ย. 62 - 21 พ.ย. 62
28 พ.ย. 62 - 5 ธ.ค. 62
18 ธ.ค. 62 - 25 ธ.ค. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
34,900
รหัสทัวร์
SPLT191695
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
30 ต.ค. 62 - 7 พ.ย. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
35,888
รหัสทัวร์
SPLT191683
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
คัปปาโดเจีย
สุเหร่าสีน้ำเงิน, ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, ทรอย, เมืองออตโตมัน, เมืองปามุคคาเล่, เมืองคัปปาโดเจีย, นครใต้ดิน
23 ต.ค. 62 - 31 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62
1 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62
8 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62
22 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62
29 พ.ย. 62 - 7 ธ.ค. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
38,850
รหัสทัวร์
SPLT191700
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
คัปปาโดเจีย
สุ้หร่าสีน้ำเงิน, โบสถ์เซนต์โซเฟีย, ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, ทรอย, ปามุคคาเล่, คัปปาโดเจีย, นครใต้ดิน, หุบเขาเดฟเรนท์, หมู่บ้านนกพิราบ
5 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62
6 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62
7 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
13 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62
21 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
22 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
23 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
38,850
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 15 โปรแกรม