ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ทัวร์นิวซีแลนด์
พบ
35 ช่วงวันเดินทาง จาก 8 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
รหัสทัวร์
SPLT190047
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
17 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62
22 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
19 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
22 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62
12 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62
11 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62
20 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
 Malaysia Airlines
เริ่มต้น
47,999
รหัสทัวร์
SPLT191289
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
17 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62
22 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
19 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
22 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62
12 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62
11 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62
20 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
 Malaysia Airlines
เริ่มต้น
47,999
รหัสทัวร์
SPLT191313
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
17 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62
22 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
19 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
22 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62
12 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
25 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62
11 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62
20 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
 Malaysia Airlines
เริ่มต้น
47,999
รหัสทัวร์
SPLT191108
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
15 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
77,500
รหัสทัวร์
SPLT191107
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
14 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
90,500
รหัสทัวร์
SPLT191106
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
12 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
97,500
รหัสทัวร์
SPLT191105
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
19 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
107,300
รหัสทัวร์
SPLT191187
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
18 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
127,000