ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ทัวร์นิวซีแลนด์
พบ
1 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
รหัสทัวร์
SPLT192260
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
- หอคอยสกาย ทาวเวอร์ - หมู่บ้านของชาวฮอบบิท - โรโตรัว - ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - อะโกรโดม - ถ้ำหนอนเรืองแสงไวโตโม่
- อาหารพื้นเมืองขาวเมารี
ทัวร์นิวซีแลนด์ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอ็อคแลนด์ - อ็อคแลนด์ - เขาอีเดน - สะพานฮาร์เบอร์ - หอคอยสกาย ทาวเวอร์ - อ็อคแลนด์ - หมู่บ้านฮอบบิท - โรโครัว - ศูนย์วัฒนธรรมชาวเมารี - ชมโชว์การแสดงของชาวเมารี - โรโตรัว - อะโกรโดม - เมืองเทาโป - ทะเลสาบเทาโป - น้ำตกฮูก้า - เมืองไวโตโม่ - ถ้ำไวโตโม่ - อ็อคแลนด์ - ถนนควันสตรีทมอลล์ - สนามบินอ็อคแลนด์ - สนามบินสุวรรณภูมิ
4 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
 Malaysia Airlines
เริ่มต้น
51,999