ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ทัวร์โปแลนด์
พบ
10 ช่วงวันเดินทาง จาก 3 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
รหัสทัวร์
SPLT191745
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- พระราชวังวาเวล - ป้อมปราการบาร์บากัน - โบสถืเซ้นต์แมรี่
ทัวร์โปรแลนด์ - สุวรรณภูมิ - โดฮา - วอร์ซอ - พอซนาน - เซสโตโซว่า - วิหารจัสนาโกรา - นักบุญมาดอนน่าสีดำ - เมืองออสวิซิม - ค่ายกักกันออสวิทซ์ - เมืองคราคูฟ หรือ เมืองคราเคา - เขาวาเวล - พระราชวังวาเวล - ป้อมปราการบาร์บากัน - ช้อปปิ้ง Galeria Krakowska - กรุงวอร์ซอ - เข้าชมพระราชวังวิลาเนา หรือ วิลาเนาสกี้ - นำชมโบสถ์ เซ็นต์จอห์น
14 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62
12 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
9 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62
4 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
26 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
 Qatar Airways
เริ่มต้น
39,300
รหัสทัวร์
SPLT191964
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
12 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
 Finnair
เริ่มต้น
74,000
รหัสทัวร์
SPLT191963
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
10 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62
30 พ.ย. 62 - 10 ธ.ค. 62
4 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
90,000