ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ทัวร์สิงคโปร์
พบ
97 ช่วงวันเดินทาง จาก 16 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
รหัสทัวร์
SPLT190537
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- การ์เด้น บายเดอะเบย์ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ชมโชว์สุดอลังการอ่าวมารีน่า
- ข้าวมันไก่ชื่อดัง
- น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์น้ำพุ Spectra Light & Water Show - วันอิสระ - วัดเจ้าแม่กวนอิม วัดพระเขี้ยวแก้ว - ฮาจิเลน - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
24 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
9,999
รหัสทัวร์
SPLT191273
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
20 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
26 ต.ค. 63 - 28 ต.ค. 63
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
10,999
รหัสทัวร์
SPLT190051
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
13 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
15 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
16 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62
19 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62
20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62
 • 27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62
  2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62
  3 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
  9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62
  10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
  16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62
  17 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62
  23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
  24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
  30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
  31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
  6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
  7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
  13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
  14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
  27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
  28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
  4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
  5 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62
  11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
  12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
  19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
  25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
  26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
  1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62
  2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62
  8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
  9 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62
  15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
  16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
  22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
  23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
  29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
  30 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62
  5 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62
  6 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
  7 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
  13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
  14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
  20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
  21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
  27 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
  28 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
  29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 44 )
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
11,999
รหัสทัวร์
SPLT191510
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
10 ก.ค. 62 - 12 ก.ค. 62
24 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62
7 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62
21 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62
4 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62
18 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62
9 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62
 Cruise
เริ่มต้น
13,600
รหัสทัวร์
SPLT190855
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
29 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
16,900
รหัสทัวร์
SPLT191911
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 5 ดาว
14 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
21 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
 Cruise
เริ่มต้น
22,900
รหัสทัวร์
SPLT191513
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
26 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62
16 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62
21 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62
18 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62
15 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62
27 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
 Cruise
เริ่มต้น
23,500
รหัสทัวร์
SPLT191516
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
7 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62
4 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62
1 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62
 Cruise
เริ่มต้น
23,500
รหัสทัวร์
SPLT191514
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
2 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62
23 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62
7 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62
4 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62
1 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62
6 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
 Cruise
เริ่มต้น
23,700
รหัสทัวร์
SPLT191913
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
พักโรงแรม 5 ดาว
10 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
 Cruise
เริ่มต้น
26,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 16 โปรแกรม