ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
พบ
35 ช่วงวันเดินทาง จาก 6 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
รหัสทัวร์
SPLT191677
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
10 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
49,999
รหัสทัวร์
SPLT191775
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
10 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
 Singapore Airlines
เริ่มต้น
49,999
รหัสทัวร์
SPLT192057
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- ยอดเขากลาเซียร์ - ทิทลิส - ยอดเขาริกิ Mt.Rigi
ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินซูริค - ซาฟฮาวเซ่น Schaffhausen - เมืองซูริค Zurich - เมืองลูเซิร์น Lucerne - ชมอนุสาวรีย์สิงโต และ ถ่ายรูปกับสะพานไม้ซาเพล - เมืองครีนส์ Kriens - เมืองแองเกิลเบิร์ก Engelberg - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิทลิส - เมืองอินเทอร์ลาเก้น Interlaken - กรุงเบิร์น Berne - เมืองบีล หรือ เบียนน์ Biel/Bienne - เมืองโกลเดอ ปิยง Col Du Pillon - ขึ้นกระเช้ายักษ์สู่ยอดเขากลาเซียร์ - เมืองมองเทรอซ์ Montreux - ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง - เมืองโลซานน์ Lausanne - ศาลาไทย - เมืองลัลลี่ Lully - ยอดเขาริกิ Rigi Kulm - เมืองซุก Zug - เมืองซูริค Zurich - สนามบินซูริค - สนามบินสุวรรณภูมิ
4 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
5 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
54,300
รหัสทัวร์
SPLT191955
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
11 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
54,900
รหัสทัวร์
SPLT192169
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- พระราชวังแวน์ชาย - เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (โมนาลิซ่า) - ขึ้นหอไอเฟล - เข้าชมหอเอนเมืองปิซ่า - จุงเฟรา - มหาวิหารมิลาน
ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟูมิซิโน (อิตาลี) - โรม - สนามกีฬาโครอสเซี่ยม - ตามรอย Davinci - จัตุรัสนาโวน่า - วิหารแพนธีออน - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - วาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า - เวนิสเมสเตร้ - นั่งเรือเข้าเวนิส - จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - สะพานถอนหายใจ - เมสเตร้ - เวโรน่า - ปาโดว่า - เวนิส - มิลาน - มหาวิหารแห่งมิลาน - ลูเซิร์น - เวกกิส - แองเกลเบิร์ก - หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ - ไคลน์ไซเด็ก - ยอดเขาจุงเฟรา - จุดชมวิวสฟิงซ์ - ลานหิมะพลาโด้ - ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี - อินเทอร์ลาเก้น - Biel - นั่งรถไฟด่วน TGV - ปารีส - ห้างลาฟแยต + ขึ้นหอไอเฟล - พระราชวังแวย์ซายย์ - ห้องกระจก - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ชมวิวปารีส - ชมกรุงปารีส - จัตุรัสทรอคาเดโร - ประตูชัยปารีส - สวนตุยเลอรี - จัตุรัสเลอคองคอร์ด (ลานเลือด) - สนามบินชาร์ลเดอร์โกล - สนามบินสุวรรณภูมิ
24 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62
26 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
31 ต.ค. 62 - 8 พ.ย. 62
2 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
9 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
16 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
23 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
30 พ.ย. 62 - 8 ธ.ค. 62
3 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
69,900
รหัสทัวร์
SPLT192174
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- ขึ้นชมหอไอเฟล - ล่องเรือกอนโดล่า - รถไฟด่วนTGV - หอเอนปิซ่า - จุงเฟรา
ทัวร์ยุโรป อิตาลี ฝรั่งเศส สวิส - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟูมิซิโน - โคลอสเซี่ยม - ตามรอย Davinci Code - จัตุรัสนาโวน่า - วิหารแพนธิออน - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - วาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ - ฟลอเรนซ์/ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า - เวนิสเมสเตร้ - นั่งเรือเข้าเวนิส - จัตุรัสซานนาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - สะพานถอนหายใจ - เดินชมเมือง - เมสเตร้/เวโรน่า - เวนิส - มิลาน - มหาวิหารแห่งมิลาน - ลูกาโน่ (เมืองสวยริมทะเลสาบ) - ลูเซิร์น - หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ - ไคลน์ไซเด็ก - ยอดเขาจุงเฟรา - จุดชมวิวสฟิงซ์ - ลานหิมะพลาโด้ - ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี - เลาท์เทอร์บรุนแน่นน์ - หมู่บ้านน้ำตก - นั่งรถไฟด่วน TGV - ปารีส - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (โมนาลิซ่า) - พระราชวังแวย์ซายย์ - ห้องกระจก - ช้อปปิ้งห้างแกลอเรียลาฟาแยต - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - ขึ้นหอไอเฟล - เดินเล่นถนนชองเอลิเซ่ - ชมกรุงปารีส - จัตุรัสทรอคาเดโร - ประตูชัยปารีส - สวนตุยเลอรี - จัตุรัสเลอคองคอร์ด (ลานเลือด) - สนามบินชาร์ลเดอร์โกล - สนามบินสุวรรณภูมิ
26 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
2 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
9 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
16 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
16 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
23 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
3 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62
5 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62
7 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
82,900