ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
พบ
79 ช่วงวันเดินทาง จาก 18 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
รหัสทัวร์
SPLT200146
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
28 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63
30 เม.ย. 63 - 6 พ.ค. 63
5 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63 - 4 มิ.ย. 63
2 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63
23 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
39,999
รหัสทัวร์
SPLT200148
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
2 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63
29 เม.ย. 63 - 5 พ.ค. 63
5 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
3 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63
3 ก.ค. 63 - 9 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
39,999
รหัสทัวร์
SPLT200182
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
2 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63 - 6 พ.ค. 63
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
39,999
รหัสทัวร์
SPLT200179
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
2 เม.ย. 63 - 8 เม.ย. 63
29 เม.ย. 63 - 5 พ.ค. 63
5 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
3 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63
3 ก.ค. 63 - 9 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
41,999
รหัสทัวร์
SPLT192728
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
พิชิตยอดเขาทิตลิส พร้อมชมวิวทิวทัศน์และธารน้ำแข็ง 360 องศา โดยกระเช้าลอยฟ้าโรแตร์ สัมผัสบรรยากาศแนวหน้าผาสูงกว่า 10,000 ฟุต บนสะพานแขวน "ทิตลิส คลิฟ วอร์ค"
8 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
46,999
รหัสทัวร์
SPLT200166
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
8 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
9 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
10 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
11 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
13 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
49,999
รหัสทัวร์
SPLT200180
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
30 เม.ย. 63 - 8 พ.ค. 63
6 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63 - 6 มิ.ย. 63
10 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63
24 ก.ค. 63 - 1 ส.ค. 63
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
49,999
รหัสทัวร์
SPLT200163
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
10 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
11 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
12 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
13 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
51,999
รหัสทัวร์
SPLT192714
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
นั่งรถไฟไต่เขาชมธารน้ำแข็ง พิชิตยอดเขาจุงเฟรา 1 ในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ตามรอยละคร "ลิขิตรัก" ที่ "ถ้ำน้ำแข็งพันปี" ทดลองใช้บริการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป
17 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63 - 1 พ.ค. 63
8 พ.ค. 63 - 15 พ.ค. 63
12 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63
22 พ.ค. 63 - 29 พ.ค. 63
29 พ.ค. 63 - 5 มิ.ย. 63
2 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63
12 มิ.ย. 63 - 19 มิ.ย. 63
 Thai Airways
เริ่มต้น
55,999
รหัสทัวร์
SPLT200144
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
3 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63
25 เม.ย. 63 - 2 พ.ค. 63
2 มิ.ย. 63 - 9 มิ.ย. 63
3 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63
3 ก.ค. 63 - 10 ก.ค. 63
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
59,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 18 โปรแกรม