ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ทัวร์ไต้หวัน
พบ
259 ช่วงวันเดินทาง จาก 27 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
รหัสทัวร์
SPLT192645
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
เที่ยวไต้หวันแบบจุใจ ถ่ายรูปเก๋ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต เช็คอินทุกไฮไลท์ไม่หลุดเทรนด์ ช้อปปิ้งเพลินตลาดดังไนท์มาร์เก็ต
21 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62
22 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62
28 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
 • 12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62
  13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62
  18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
  19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62
  20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
  25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
  26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62
  27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
  28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
  29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
  30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
  31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63
  8 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63
  9 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63
  10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63
  15 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63
  16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63
  17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63
  29 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63
  30 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63
  31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63
  5 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63
  6 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
  7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
  12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63
  13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63
  14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
  20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63
  21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
  27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
  28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
  4 มี.ค. 63 - 8 มี.ค. 63
  5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
  6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
  11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
  12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
  13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
  18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63
  19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
  25 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63
  26 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
  27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
  2 เม.ย. 63 - 6 เม.ย. 63
  3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
  8 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63
  9 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63
  10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63
  11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63
  12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63
  13 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63
  14 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
  15 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
  16 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
  17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63
  23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
  24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
  29 เม.ย. 63 - 3 พ.ค. 63
  30 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63
  1 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63
  2 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63
  6 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 62 )
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
11,878
รหัสทัวร์
SPLT192134
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - แลนด์มาร์คตึกไทเป - หมู่บ้านสายรุ้ง - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
- Bubble Mike + Cake - ปลาประธานาธิบดี - ชาอู่หลง - อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว เย่หลิว - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินไทจง - เมืองไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - วัดหลงซาน - ร้านเครื่องสำอางค์ - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง - Duty Free - หนานโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมชาอู่หลง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย - หมู่บ้านสายรุ้ง - สนามบินไทจง - สนามบินสุวรรณภูมิ
25 ก.ย. 64 - 24 ก.ย. 68
26 มิ.ย. 65 - 29 มิ.ย. 69
17 ก.ค. 68 - 20 ก.ค. 68
9 ส.ค. 68 - 12 ส.ค. 68
11 ส.ค. 68 - 14 ส.ค. 68
2 ต.ค. 68 - 5 ต.ค. 68
6 ต.ค. 68 - 9 ต.ค. 68
18 ต.ค. 68 - 21 ต.ค. 68
20 ต.ค. 68 - 23 ต.ค. 68
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
12,888
รหัสทัวร์
SPLT192358
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
จีน-เถาหยวน-ผูหลี่–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-หมู่บ้านจิ่วเฟิน-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน
เมนูพิเศษ !! แซนวิช และ ชานมไข่มุกไต้หวัน ท่านละ 1 ชุด, ปลาประธานาธิบดี, บุฟเฟ่ต์ ชาบูไต้หวัน, ซีฟู้ดส์ไต้หวัน
อิสระช้อปปิ้ง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้ง DUTY FREE ช้อปปิ้งซีเหมินติง
24 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62
29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62
1 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62
4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
8 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62
15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
 • 22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62
  24 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62
  27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
  30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
  1 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63
  3 ม.ค. 63 - 7 ม.ค. 63
  5 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63
  10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63
  12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63
  17 ม.ค. 63 - 21 ม.ค. 63
  19 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63
  31 ม.ค. 63 - 4 ก.พ. 63
  2 ก.พ. 63 - 6 ก.พ. 63
  7 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
  9 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63
  14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63
  16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63
  21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63
  23 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63
  28 ก.พ. 63 - 3 มี.ค. 63
  1 มี.ค. 63 - 5 มี.ค. 63
  6 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63
  8 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63
  13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
  15 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
  20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63
  22 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 27 )
 Nok Scoot
เริ่มต้น
13,899
รหัสทัวร์
SPLT192527
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
บินตรงสู่ไทจง สัมผัสมนต์เสน่ห์ไต้หวัน เซลฟี่กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา กิน เที่ยว ช้อป สุดฟินที่ไทเป
5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
6 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62
21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
14,878
รหัสทัวร์
SPLT192602
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
ไหว้พระ ขอพร ขอคู่ 3 วัดดังของไต้หวัน ที่คนโสดต้องห้ามพลาด! ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ถ่ายรูปสุดชิคหมู่บ้านสายรุ้ง ช้อปปิ้งจัดเต็มตลาดไนท์มาร์เก็ต
24 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62
 Nok Scoot
เริ่มต้น
14,878
รหัสทัวร์
SPLT192540
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
เที่ยวไต้หวันสุดคุ้ม!! ราคาสบายกระเป๋า สัมผัสความงามของอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ช้อปปิ้งจัดเต็ม!! เช็คอินครบทุกไฮไลท์
19 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
24 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62
27 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63
29 ม.ค. 63 - 3 ก.พ. 63
5 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63
12 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63
26 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
11 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63
 Nok Scoot
เริ่มต้น
16,878
รหัสทัวร์
SPLT192738
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
ชมธรรมชาติอุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
27 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63
5 มี.ค. 63 - 9 มี.ค. 63
3 เม.ย. 63 - 7 เม.ย. 63
16 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
23 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63
7 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63
13 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63
21 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63
28 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63
 EVA Air
เริ่มต้น
17,999
รหัสทัวร์
SPLT192539
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
ชมพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติกที่ Gaomei ตื่นตาตื่นใจความสวยงามฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ สุดชิคถ่ายรูปเก๋ๆหมู่บ้านสายรุ้ง มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา และสลัดกุ้งมังกร
13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62
20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62
 EVA Air
เริ่มต้น
19,999
รหัสทัวร์
SPLT192549
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
เที่ยวไต้หวันราคาเบาๆ ชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
23 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62
28 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
30 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62
5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62
12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62
14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62
 Thai Airways
เริ่มต้น
19,999
รหัสทัวร์
SPLT192508
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
เที่ยวสุดคุ้ม!! ครบจบที่ 3 อุทยาน ไฮไลท์ที่ห้ามพลาด พักหรู 4 ดาว เเช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน
27 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63
5 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63
11 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63
 Nok Scoot
เริ่มต้น
20,878
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 27 โปรแกรม