ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ทัวร์ตุรกี
พบ
157 ช่วงวันเดินทาง จาก 21 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
รหัสทัวร์
SPLT192218
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House) - เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) - นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) - เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS - ปราสาทปุยฝ้าย
ทัวร์ตุรกี - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอิสตันบูล - อิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปิ - สไปซ์บาซาร์ - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองเปอร์กามัม - วิหารเทพีอาร์เทมิส - ร้านขนม Turkish Delight - เมืองคูซาดาชี - เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส - บ้านพระแม่มารี - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้ายเมืองเฮียราโพลิส - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - คัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์ - เมืองอังการ่า - กรุงอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก - สนามบินอังการ่า - สนามบินสุวรรณภูมิ
27 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62
4 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62
 Ukraine International Airline
เริ่มต้น
28,888
รหัสทัวร์
SPLT190148
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
ฟรี Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชค , เมืองคอนย่าทุ่งดอกลาเวนเดอร์ (เฉพาะเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวเท่านั้น) , ระบำหน้าท้อง , พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน
- ฟรี Pomegrante Tea ชาท้องถิ่น - ฟรี ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกี - ฟรี Turkish Coffee
เมืองอิสตันบูล, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, พระราชวังทอปกาปึ, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, เมืองชานัคคาเล่, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ, ร้านขนม TURKISH DELIGHT, เมืองคูซาดาซึ, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, บ้านพระแม่มารี, ปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, คัปปาโดเกีย, นครใต้ดิน, เมืองเกอเรเม, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง, หุบเขาอุซิซาร์, เมืองอังการ่า, ทะเลสาบเกลือ, สุสานอตาเติร์ก
26 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
 Mahan Air
เริ่มต้น
29,888
รหัสทัวร์
SPLT191714
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
คัปปาโดเกีย, พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ
ม้าไม้กรุงทรอย, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง, ปราสาทปุยฝ้าย, คัปปาโดเกีย, นครใต้ดินไคมัคลี, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่, โบสถ์เซนต์บาร์บารา, โบถส์มังกร, โบสถ์แอปเปิ้ล, ทะเลสาบเกลือ, ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส, ฮิปโปโดรม, สุเหร่าสีน้ำเงิน, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
21 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
22 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62 - 5 ต.ค. 62
29 ก.ย. 62 - 6 ต.ค. 62
5 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62
6 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
7 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
29,900
รหัสทัวร์
SPLT192015
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
25 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
2 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
30 ต.ค. 62 - 6 พ.ย. 62
6 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62
13 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62
27 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
30,900
รหัสทัวร์
SPLT190137
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- ฟรี Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคท่านละ 1 อัน - พัก 4 ดาว - พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน ที่คัปปาโดเกีย - พักที่อิสตันบูล 2 คืน - FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง
- ฟรี Pomegrante Tea ชาท้องถิ่น - ฟรี ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกี - ฟรี Turkish Coffee
- เมืองอิสตันบูล - เมืองซานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองคูซาดาซี - ร้านขนม Turkish Delight - เมืองเปอร์กามัม - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - เมืองโบราณแอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียรา โพลิส - เมืองคอนย่า - สวนผีเสื้อหรือ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์ - เมืองอัังการ่า - สุสานอตาเติร์ก - สุเหร่าสีน้ำงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปี - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
21 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
5 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
26 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
9 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
16 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
30 พ.ย. 62 - 8 ธ.ค. 62
 Emirates Airlines
เริ่มต้น
30,999
รหัสทัวร์
SPLT190150
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- โรงแรมสไตล์ถ้ำ - ม้าไม้เมืองทรอย - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - ฟรี Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชค - FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง
- ฟรี Pomegrante Tea ชาท้องถิ่น - ฟรี ไอศกรีมท้องถิ่น - ฟรี Turkish Coffee
- สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปี - เมืองซานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองเปอร์กามัม - วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - Turkish Delight - เมืองคูซาดาชี - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองเฮียราโพลิส - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - พิพิธภัณฑ์เมฟลน่า - คัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์ - เมืองอังการ่า - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
21 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62
27 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62
28 ก.ย. 62 - 5 ต.ค. 62
3 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62
4 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62
5 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
32,999
รหัสทัวร์
SPLT191806
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- สุเหร่าเซ็นต์โซเฟีย - ปราสาทปุยฝ้าย - Green Tomb
ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย - อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - พระราชวังทอปกาปี - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - เมืองบูร์ซา - Grand Mosque - Green Tomb - เมืองโบราณเฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - เมืองปามุคคาเล่ - นครโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา - เมืองคัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์ - นครใต้ดินซาคัด - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ - ระบำหน้าท้อง - หอคอยฮิเตอร์ริค - ทะเลสาบซาพานจา - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - ตลาดสไปซ์
21 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
26 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62
29 ก.ย. 62 - 7 ต.ค. 62
1 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
2 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62
6 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
7 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
9 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62
15 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
32,999
รหัสทัวร์
SPLT191938
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
บินตรงลงอิสตันบูล เยือนดินแดนแห่งเทพนิยาย ชมโชว์ระบำหน้าท้อง พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม, เที่ยวชมสวนสตรอเบอรี่เก็บชิมได้สดสดจากสวน, นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเมืองโบราณเปอร์กามัม
4 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62
5 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
6 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
13 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
14 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62
15 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
32,999
รหัสทัวร์
SPLT191442
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
บินไฟล์ทกลางวัน ไม่เหนื่อย, ฟรี Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชค, ระบำหน้าท้อง, พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน
- ฟรี Pomegrante Tea ชาท้องถิ่น - ฟรี ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกี - ฟรี Turkish Coffee
พักโรงแรมระดับ 4+5 ดาว ตลอดการเดินทาง, พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย, เที่ยวไม่เหนื่อยนอนอิสตันบูล 1 คืน, บินตรงกับสายการบินประจำชาติ Turkish Airlines, FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง
3 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62
4 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62
5 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
12 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
33,999
รหัสทัวร์
SPLT191907
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
บินตรงลงอิสตันบูล เยือนดินแดน 2 ทวีป เที่ยวชมไร่องุ่นเก็บชิมได้สดสดจากสวน
พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเมืองโบราณเปอร์กามัม ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม
21 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 5 ต.ค. 62
28 ก.ย. 62 - 6 ต.ค. 62
29 ก.ย. 62 - 7 ต.ค. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
33,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 21 โปรแกรม