ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ทัวร์ตุรกี
พบ
309 ช่วงวันเดินทาง จาก 34 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
รหัสทัวร์
SPLT191812
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
– BELLY DANCE SHOW - OPTION TOUR ขึ้นบอลลูนชมเมือง – ทะเลสาบเกลือ – OPTION TOUR ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (BOSPHORUS CRUISE) – สุเหร่าสีน้ำเงิน – พิพิธภัณฑ์พระราชวังท็อปกาปิ
– เมืองอังการา – เมืองคัปปาโดเกีย – หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หมู่บ้านอวานอส – โรงงานพรม - โรงงานอัญมณี – เมืองอังการา – สุสานอะตาร์เติร์ก - เมืองอังการา – เมืองอิสตันบูล – จัตุรัสสุลต่านอาห์เมต
20 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62
20 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62
 Mahan Air
เริ่มต้น
22,922
รหัสทัวร์
SPLT191443
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- ฟรี Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชคท่านละ 1 อัน - พัก 4 ดาว - FREE WIFI ON BUS ตลอดการเดินทาง - ระบำหน้าท้อง
- ฟรี Pomegrante Tea ชาท้องถิ่น - ฟรี ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกี - ฟรี Turkish Coffee
เมืองอิสตันบูล-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม-เมืองชานัคคาเล่- ม้าไม้จำลองเมืองทรอย โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-TURKISH DELIGHT-เมืองคูซาดาซึ เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่ เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า–พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-คัปปาโดเกีย-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง- หุบเขาอุซิซาร์-เมืองอังการ่า กรุงอิสตันบูล-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต
26 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
27,888
รหัสทัวร์
SPLT190059
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- ระบำหน้าท้อง - พักโรงแรมถ้ำจำลอง - นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - บินเข้าอังการ่า ออกอิสตันบูล
– คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ – ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ม้าไม้เมืองทรอย - อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช - BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต
25 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62
26 ก.ค. 62 - 3 ส.ค. 62
8 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62
9 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62
23 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 7 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 5 ต.ค. 62
 Mahan Air
เริ่มต้น
27,900
รหัสทัวร์
SPLT192218
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House) - เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) - นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) - เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS - ปราสาทปุยฝ้าย
ทัวร์ตุรกี - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอิสตันบูล - อิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปิ - สไปซ์บาซาร์ - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองเปอร์กามัม - วิหารเทพีอาร์เทมิส - ร้านขนม Turkish Delight - เมืองคูซาดาชี - เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส - บ้านพระแม่มารี - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้ายเมืองเฮียราโพลิส - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - คัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์ - เมืองอังการ่า - กรุงอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก - สนามบินอังการ่า - สนามบินสุวรรณภูมิ
13 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62
4 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62
11 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62
 Ukraine International Airline
เริ่มต้น
28,888
รหัสทัวร์
SPLT192268
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- พระราชวังทอปกาปี - ม้าไม้เมืองทรอย - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ทะเลสาบเกลือ - นครใต้ดิน - เมืองเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย
ทัวร์ตุรกี - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอังการ่า - คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เกอราเม่ - โรงงานพรม/เซรามิค/เครื่องประดับ - ระบำBelly Dance - คอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปามุคคาเล่ - คูชาดาชี - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ร้านเครื่องหนัง - เมืองคูชาดาชี - คูชาดาซี - นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - อะโครโปลิส - ชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย - อิสดันบลู - Blue Mosque - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจียโซเฟีย - สไปซ์บาซาร์ - พระราชวังทอปกาปิ - สนามบินอิสตันบูล - สนามบินสุวรรณภูมิ
18 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62
28 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62
30 ก.ค. 62 - 6 ส.ค. 62
 Ukraine International Airline
เริ่มต้น
28,888
รหัสทัวร์
SPLT190060
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
25 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62
8 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62
 Ukraine International Airline
เริ่มต้น
28,900
รหัสทัวร์
SPLT191529
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
19 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62
29 ก.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
 Ukraine International Airline
เริ่มต้น
28,900
รหัสทัวร์
SPLT192272
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ - ชมการแสดง Belly Dance - City of Ephesus - ปราสาทปุยฝ้าย - สวนแอปเปิ้ล
ทัวร์ตุรกี - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินกรุงคูเวด - สนามบินอิสตันบูล - อิสตันบูล - ชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองไอย์วาลิก - เพอร์กามัม - เมืองคูชาดาซี - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองโบราณเฮียราโพลีส - ปราสาทปุยฝ้าย - ชมสวนแอปเปิ้ลที่เมืองคอนย่า - เมืองคอนย่าพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย - นครใต้ดินคาร์ตัค - กรุงอังการ่า - กรุงอิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ตลาดสไปซ์ - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส - มหาวิหารเซนต์โซเฟีย - ฮิปโปโดรม - พระราชวังโดลมาบาห์เช - อ่างเก็บน้ำใต้ดิน - ตลาดแกรนด์บาซ่าร์ - สนามบินอิสตันบูล - สนามบินึูเวด - สนามบินสุวรรณภูมิ
4 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62
9 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62
 Kuwait Airways
เริ่มต้น
28,900
รหัสทัวร์
SPLT190148
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
ฟรี Bracelet Evil Eye เครื่องรางนำโชค , เมืองคอนย่าทุ่งดอกลาเวนเดอร์ (เฉพาะเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวเท่านั้น) , ระบำหน้าท้อง , พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน
- ฟรี Pomegrante Tea ชาท้องถิ่น - ฟรี ไอศกรีมท้องถิ่นของตุรกี - ฟรี Turkish Coffee
เมืองอิสตันบูล, สุเหร่าสีน้ำเงิน, ฮิปโปโดรม, พระราชวังทอปกาปึ, สุเหร่าเซนต์โซเฟีย, เมืองชานัคคาเล่, ม้าไม้จำลองเมืองทรอย, วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ, ร้านขนม TURKISH DELIGHT, เมืองคูซาดาซึ, เมืองโบราณเอฟฟิซุส, บ้านพระแม่มารี, ปามุคคาเล่, ปราสาทปุยฝ้าย, เมืองเฮียราโพลิส-เมืองปามุคคาเล่, พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า, คัปปาโดเกีย, นครใต้ดิน, เมืองเกอเรเม, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง, หุบเขาอุซิซาร์, เมืองอังการ่า, ทะเลสาบเกลือ, สุสานอตาเติร์ก
25 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62
8 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62
26 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62
10 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
 Mahan Air
เริ่มต้น
29,888
รหัสทัวร์
SPLT191625
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
10 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62
24 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62
7 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62
12 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
29,900
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 34 โปรแกรม