ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ทัวร์อเมริกา
พบ
16 ช่วงวันเดินทาง จาก 9 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
รหัสทัวร์
SPLT190459
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
18 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62
 China Airlines
เริ่มต้น
69,999
รหัสทัวร์
SPLT190284
ระยะเวลา 10 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
26 เม.ย. 62 - 5 พ.ค. 62
3 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62
 Qatar Airways
เริ่มต้น
72,900
รหัสทัวร์
SPLT190541
ระยะเวลา 9 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
19 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62
 Etihad Airways
เริ่มต้น
75,999
รหัสทัวร์
SPLT190737
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
25 เม.ย. 62 - 3 พ.ค. 62
4 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62
18 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
17 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62
 EVA Air
เริ่มต้น
79,900
รหัสทัวร์
SPLT190561
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
30 เม.ย. 62 - 8 พ.ค. 62
 Cathay Pacific
เริ่มต้น
79,999
รหัสทัวร์
SPLT190672
ระยะเวลา 11 วัน 7 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
8 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62
22 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62
 China Eastern
เริ่มต้น
83,900
รหัสทัวร์
SPLT191103
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
27 เม.ย. 62 - 5 พ.ค. 62
18 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62
 EVA Air
เริ่มต้น
90,900
รหัสทัวร์
SPLT191102
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
26 เม.ย. 62 - 5 พ.ค. 62
1 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62
 EVA Air
เริ่มต้น
93,800
รหัสทัวร์
SPLT190837
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
18 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62
 EVA Air
เริ่มต้น
107,900