ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
ทัวร์เวียดนาม
พบ
1916 ช่วงวันเดินทาง จาก 105 โปรแกรม
เรียงตาม
Loading...
รหัสทัวร์
SPLT190400
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- กระเช้าชมวิวดาลัด - ขับโรลเลอร์โคสเตอร์ ชมธรรมชาติ
- เมืองดาลัด - น้ำตกดาตันลา - โลเลอร์โคสเตอร์ - ตลาดไนท์ มาร์เก็ต - สวนดอกไฮเดรนเยีย - สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด - พระราชวังฤดูร้อน - บ้านเพี้ยน - สถานีรถไฟเก่า - วัดหลิงเฝือก - โบสถ์รูปไก่ - ฟาร์มเลี้ยงชะมด
25 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
1 มิ.ย. 62 - 3 มิ.ย. 62
8 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62
15 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
29 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62
3 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62
 • 17 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62
  24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
  31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
  7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
  14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
  21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
  28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
  5 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62
  12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62
  16 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
  19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
  26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 12 )
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
7,999
รหัสทัวร์
SPLT191355
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
31 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62
21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
19 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62
23 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
7 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
7,999
รหัสทัวร์
SPLT191704
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 5 ดาว
- นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทราย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวเมืองดาลัด - ชมฟาร์มเลี้ยงชะมด - ขับโรลเลอร์โคสเตอร์ ชมธรรมชาติ
- ชาบูเวียดนาม
ทัวร์เวียดนามเหนือ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเลียงเคือง - เมืองดาลัด - เมืองมุยเน่ - ลำธารนางฟ้า - ทะเลทรายแดง - จุดชมวิวหมู่บ้านชาวประมง - เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายขาว - เมืองดาลัด - น้ำตกดาตันลา - รถรางชมวิวโรลเลอร์โคสเตอร์ - สวนดอกไฮเดรนเมีย - นั่งกระเช้าชมวิวเมือง - วัดตั๊กลัม - ตลาดไนท์มาร์เก็ต - เมืองดาลัด - สวนดอกไม้เมืองหนาว - ฟาร์มชะมด - สนามบินเคือง - สนามบินสุวรรณภูมิ
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62
9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62
10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
7,999
รหัสทัวร์
SPLT191505
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
25 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
29 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62
2 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62
4 มิ.ย. 62 - 6 มิ.ย. 62
10 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62
22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
8,876
รหัสทัวร์
SPLT190178
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
27 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62
29 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
3 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62
5 มิ.ย. 62 - 7 มิ.ย. 62
7 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62
10 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62
12 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
17 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62
 • 19 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62
  21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
  24 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62
  26 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62
  28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
  1 ก.ค. 62 - 3 ก.ค. 62
  3 ก.ค. 62 - 5 ก.ค. 62
  5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
  8 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62
  10 ก.ค. 62 - 12 ก.ค. 62
  12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
  15 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
  17 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62
  19 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62
  22 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62
  24 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62
  26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62
  29 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62
  31 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62
  2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62
  5 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62
  7 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62
  9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62
  12 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62
  14 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62
  16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62
  19 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62
  21 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62
  23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
  26 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62
  28 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62
  30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62
  4 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62
  6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
  9 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62
  11 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62
  13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
  16 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62
  18 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62
  20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
  23 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
  25 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
  27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
  30 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
  2 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62
  4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
  7 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
  9 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62
  11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
  14 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
  16 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
  18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
  21 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
  23 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
  25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
  28 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
  30 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62
  1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62
  4 พ.ย. 62 - 6 พ.ย. 62
  6 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62
  8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
  11 พ.ย. 62 - 13 พ.ย. 62
  13 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62
  15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
  18 พ.ย. 62 - 20 พ.ย. 62
  20 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62
  22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
  25 พ.ย. 62 - 27 พ.ย. 62
  27 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 69 )
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
8,900
รหัสทัวร์
SPLT190943
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- ดอกไฮเดรนเยีย - หมู่บ้านดินเหนียว
- ไวน์แดงดาลัด
- น้ำตกดาลันตา - Roller coster - Crazy house - ช้อปปิ้งตลาดตรีดาลัด - นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดดั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อน - สวนดอกไม้เมืองหนาว - สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย - Clay pot village - ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท - หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด
25 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62
1 มิ.ย. 62 - 3 มิ.ย. 62
8 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62
15 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62
29 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62
6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62
13 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62
17 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62
 • 31 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62
  7 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62
  10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62
  24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62
  31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62
  7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62
  14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62
  21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62
  28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
  5 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62
  19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62
  23 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 12 )
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
8,900
รหัสทัวร์
SPLT191546
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 5 ดาว
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62
9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
เริ่มต้น
8,900
รหัสทัวร์
SPLT191356
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
7 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62
12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62
15 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62
17 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62
24 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62
 • 31 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62
  7 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62
  9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62
  14 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62
  21 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62
  28 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62
  4 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62
  9 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62
  11 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62
  13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62
  18 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62
  20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62
  25 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62
  27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
  30 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62
  2 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62
  4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62
  9 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62
  11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
  14 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
  16 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62
  21 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62
  23 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62
  25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
  28 ต.ค. 62 - 30 ต.ค. 62
  30 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62
  1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62
  6 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62
  13 พ.ย. 62 - 15 พ.ย. 62
  15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
  20 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62
  22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
  27 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62
  29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
  ดูช่วงเวลาเพิ่มเติมอีก ( 34 )
 Thai Lion Air
เริ่มต้น
8,989
รหัสทัวร์
SPLT190510
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
7 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62
21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
 Thai AirAsia
เริ่มต้น
8,999
รหัสทัวร์
SPLT192010
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- ชมไร่ชารุปหัวใจ - สะพานแก้ว
ทัวร์เวียดนามเหนือ - สนามบินสุุวรรณภูมิ - สนามบินนอยไบ - เมืองฮานอย - เมืองฮวาบิงห์ - เมืองมกโจว - น้ำตกไต๋เย๋ม Dai Yem waterfall - ไร่ชารูปหัวใจ - สะพานแก้ว - สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ - เมืองมกโจว - เมืองนิงห์บิงห์ - ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก) - วัดบายดิงห์ - เมืองไฮฟอง - สนามบินแคทบี้ - สนามบินสุวรรณภูมิ
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62
13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
7 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62
21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62
28 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62
5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62
 Vietjet Air
เริ่มต้น
8,999
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 105 โปรแกรม