ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไก่บอนชอน หังโจว 5 วัน 3 คืน (XW)

รหัสทัวร์
SPLT190044

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มต้น
9,899 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 9,899 13,399 แสดง - 4 16
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 13,899 17,399 แสดง - 16 16
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 12,899 16,399 แสดง - 16 16
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 12,899 16,399 แสดง - 16 16
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 9,899 13,399 แสดง - 16 16
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 9,899 13,399 แสดง - 16 16
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 9,899 13,399 แสดง - 16 16
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 12,899 16,399 แสดง - 22 25
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 13,899 17,399 แสดง - 21 25
23 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 13,899 17,399 แสดง - 25 25

รายละเอียดการเดินทาง