ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไก่บอนชอน หังโจว 5 วัน 3 คืน (XW)

รหัสทัวร์
SPLT190044

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- อุุโมงค์เลเซอร์ - เจดีย์พญาขาว - ล่องเรือจูเจียเจี่ยว
- กุ้งมังกร - เสี่ยวหลงเปา - ไก่แดง - หมูแดงปอ - ไก่ขอทาน
- หังโจว - เจดีย์นางพญางูขาว - ถนนโบราณหอฝั่งเจีย - ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว - เซี่ยงไฮ้ - ย่านซินเที่ยนตี๊ - หาดไว่ทาน - ถนนนานกิง - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - ร้านกาแฟ Starbuck

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้Group Size
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 - 9,899 13,399 แสดง - 0 16
Sold Out
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 - 13,899 17,399 แสดง - 0 16
Sold Out
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 - 12,899 16,399 แสดง - 0 16
Sold Out
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 - 12,899 16,399 แสดง - 0 16
Sold Out
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 - 9,899 13,399 แสดง - 0 16
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 - 9,899 13,399 แสดง - 0 16
Sold Out
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 - 9,899 13,399 แสดง - 0 16
Sold Out
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 - 12,899 16,399 แสดง - 0 25
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง