ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ZSIN02 สิงคโปร์ [เลสโก สิงโตพ่นน้ำ] 3D2N

รหัสทัวร์
SPLT190051

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
11,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 11,999 15,499 แสดง - 31 31
28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 11,999 15,499 แสดง - 31 31
4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 31 31
5 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 31 31
11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 31 31
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 15,999 19,499 แสดง - 31 31
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 31 31
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 31 31
26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 12,999 16,499 แสดง - 31 31
1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 31 31
2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 31 31
8 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 31 31
9 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 31 31
15 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 31 31
16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 31 31
22 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 31 31
23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 12,999 16,499 แสดง - 31 31
29 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 31 31
30 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 31 31
5 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 31 31
6 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 31 31
7 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 31 31
13 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 31 31
14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 31 31
20 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 31 31
21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 31 31
27 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 31 31
28 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 15,999 19,499 แสดง - 31 31
29 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 15,999 19,499 แสดง - 62 62

รายละเอียดการเดินทาง