ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

NRT11 โตเกียว ลาเวนเดอร์ ยืน1 5D3N (JUN-SEP)

รหัสทัวร์
SPLT190056

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่ Oishi Park - ภูเขาไฟฟุจิชั้น 5 - ไหว้พระวัดอาซากุสะ
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - โออิโนะ ฮัคไค - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ศาลเจ้าโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - สวนสาธารณะริม Oishi Park - ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ - วันอิสระ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

เริ่มต้น
17,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 24,999 30,999 แสดง - 30 30
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 24,999 30,999 แสดง - 30 30
17 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
22 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62 17,999 23,999 แสดง - 30 30
23 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
31 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
6 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 20,999 26,999 แสดง - 30 30
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 20,999 26,999 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง