ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

NRT11 โตเกียว ลาเวนเดอร์ ยืน1 5D3N (JUN-SEP)

รหัสทัวร์
SPLT190056

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่ Oishi Park - ภูเขาไฟฟุจิชั้น 5 - ไหว้พระวัดอาซากุสะ
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - โออิโนะ ฮัคไค - โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - ศาลเจ้าโคมิตาเคะ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - สวนสาธารณะริม Oishi Park - ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ - วันอิสระ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
1 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
Sold Out
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
Sold Out
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 17,999 23,999 แสดง - 30 30
Sold Out
7 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 17,999 23,999 แสดง - 30 30
Sold Out
8 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 17,999 23,999 แสดง - 30 30
Sold Out
12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
Sold Out
13 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 17,999 23,999 แสดง - 30 30
Sold Out
14 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 17,999 23,999 แสดง - 30 30
Sold Out
15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 17,999 23,999 แสดง - 30 30
Sold Out
19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
Sold Out
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
Sold Out
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
Sold Out
22 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
Sold Out
26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
Sold Out
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
Sold Out
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
Sold Out
3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
Sold Out
4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
Sold Out
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
Sold Out
10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
Sold Out
12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 24,999 30,999 แสดง - 30 30
Sold Out
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 24,999 30,999 แสดง - 30 30
Sold Out
17 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
Sold Out
18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
Sold Out
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
Sold Out
22 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62 17,999 23,999 แสดง - 30 30
Sold Out
23 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
Sold Out
24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
Sold Out
31 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
Sold Out
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
Sold Out
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
Sold Out
6 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
Sold Out
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 19,999 25,999 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง