ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

NRT12 XJ โตเกียว ฟูจิ ลาเวนเดอร์ ลาลาลอย! 4D3N (JUN-SEP)

รหัสทัวร์
SPLT190057

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- ฟูจิชั้น 5 - โอไดบะ - ทุ่งลาเวนเดอร์ - ช้อปปิ้ง อิออน มอลล์
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว - สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park - หมุ่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ - อิสระชมซากุระ - วัดนาริตะ - อิออน มอลล์ นาริตะ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
6 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 18,999 24,999 แสดง - 30 30
Sold Out
7 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 17,999 23,999 แสดง - 30 30
Sold Out
13 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 17,999 23,999 แสดง - 30 30
Sold Out
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 18,999 24,999 แสดง - 30 30
Sold Out
21 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 18,999 24,999 แสดง - 30 30
Sold Out
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 18,999 24,999 แสดง - 30 30
Sold Out
4 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 18,999 24,999 แสดง - 30 30
Sold Out
11 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 18,999 24,999 แสดง - 30 30
Sold Out
12 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 18,999 24,999 แสดง - 30 30
Sold Out
13 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 20,999 26,999 แสดง - 30 30
Sold Out
14 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 20,999 26,999 แสดง - 30 30
Sold Out
15 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 18,999 24,999 แสดง - 30 30
Sold Out
18 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 18,999 24,999 แสดง - 30 30
Sold Out
22 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 16,999 22,999 แสดง - 30 30
Sold Out
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 18,999 24,999 แสดง - 30 30
Sold Out
27 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 18,999 24,999 แสดง - 30 30
Sold Out
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 20,999 26,999 แสดง - 30 30
Sold Out
10 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 20,999 26,999 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง