ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

IST03 W5 ตุรกี FANTASTIC 9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์
SPLT190059

ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- ระบำหน้าท้อง - พักโรงแรมถ้ำจำลอง - นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - บินเข้าอังการ่า ออกอิสตันบูล
– คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน – พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ – ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ม้าไม้เมืองทรอย - อิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช - BLUE MOSQUE – วิหารฮาเจีย โซเฟีย – อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน – สไปซ์ มาเก็ต

เริ่มต้น
27,900 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
5 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 28,900 36,900 แสดง - 30 30
11 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 29,900 37,900 แสดง - 30 30
12 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 29,900 37,900 แสดง - 30 30
25 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 28,900 36,900 แสดง - 30 30
26 ก.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 27,900 35,900 แสดง - 30 30
8 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 29,900 37,900 แสดง - 30 30
9 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 29,900 37,900 แสดง - 30 30
23 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 28,900 36,900 แสดง - 30 30
30 ส.ค. 62 - 7 ก.ย. 62 28,900 36,900 แสดง - 30 30
13 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 28,900 36,900 แสดง - 30 30
20 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 28,900 36,900 แสดง - 30 30
27 ก.ย. 62 - 5 ต.ค. 62 29,900 37,900 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง