ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

IST06 PS TURKEY SHOCK PRICE 8D6N (APR-AUG)

รหัสทัวร์
SPLT190060

ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
6 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 26,900 34,900 แสดง - 30 30
Sold Out
13 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 27,900 35,900 แสดง - 30 30
Sold Out
20 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 26,900 34,900 แสดง - 30 30
Sold Out
27 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62 28,900 36,900 แสดง - 30 30
Sold Out
7 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 28,900 36,900 แสดง - 30 30
Sold Out
11 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 29,900 37,900 แสดง - 30 30
Sold Out
14 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 29,900 37,900 แสดง - 30 30
Sold Out
25 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 28,900 36,900 แสดง - 30 30
Sold Out
8 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 29,900 37,900 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง