ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

IST06 PS TURKEY SHOCK PRICE 8D6N (APR-AUG)

รหัสทัวร์
SPLT190060

ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มต้น
27,900 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
30 เม.ย. 62 - 7 พ.ค. 62 29,900 37,900 แสดง - 30 30
13 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 28,900 36,900 แสดง - 30 30
16 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 28,900 36,900 แสดง - 30 30
20 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 28,900 36,900 แสดง - 30 30
27 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 28,900 36,900 แสดง - 30 30
6 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 28,900 36,900 แสดง - 30 30
13 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 27,900 35,900 แสดง - 30 30
20 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 28,900 36,900 แสดง - 30 30
27 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62 28,900 36,900 แสดง - 30 30
7 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 28,900 36,900 แสดง - 30 30
11 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 29,900 37,900 แสดง - 30 30
14 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 29,900 37,900 แสดง - 30 30
25 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 28,900 36,900 แสดง - 30 30
8 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 29,900 37,900 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง