ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

RGN5-8M Yangon holy 9 Yangon 2 Days

รหัสทัวร์
SPLT190070

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- เทพทันใจ - สักการะมหาเจดีย์ชเวดากออง - วัดพระเขี้บวแก้ว
- เป็ดปักกิ่ง - สลัดกุ้งมังกร
- เทพทันใจ - พระมหาเจดีย์ชเวดาดอง - เจ๊าทัตจี - เจดีย์กาบาเอ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - วัดบารมี - เจดีย์มหาวิชยะ - วัดพระหินอ่อน - พระนอนตาหวาน - วัดพระเจ๊างาทัตจี

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
8 พ.ค. 62 - 9 พ.ค. 62 7,999 9,998 แสดง - 20 20
Sold Out
18 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 8,999 10,998 แสดง - 20 20
Sold Out
22 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 7,999 9,998 แสดง - 0 20
Sold Out
25 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 8,999 10,998 แสดง - 18 20
Sold Out
12 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 7,999 9,998 แสดง - 6 20
Sold Out
22 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 8,999 10,998 แสดง - 0 20
Sold Out
26 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 7,999 9,998 แสดง - 0 20
Sold Out
10 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62 7,999 9,998 แสดง - 20 20
Sold Out
20 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 8,999 10,998 แสดง - 24 24
Sold Out
24 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 7,999 9,998 แสดง - 20 20
Sold Out
7 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 7,999 9,998 แสดง - 20 20
Sold Out
17 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 8,999 10,998 แสดง - 0 20
Sold Out
21 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 7,999 9,998 แสดง - 0 20
Sold Out
4 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 7,999 9,998 แสดง - 0 24
Sold Out
18 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 7,999 9,998 แสดง - 12 20
Sold Out
25 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 7,999 9,998 แสดง - 12 20
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง