ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

RGN5-8M Yangon holy 9 Yangon 2 Days

รหัสทัวร์
SPLT190070

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- เทพทันใจ - สักการะมหาเจดีย์ชเวดากออง - วัดพระเขี้บวแก้ว
- เป็ดปักกิ่ง - สลัดกุ้งมังกร
- เทพทันใจ - พระมหาเจดีย์ชเวดาดอง - เจ๊าทัตจี - เจดีย์กาบาเอ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - วัดบารมี - เจดีย์มหาวิชยะ - วัดพระหินอ่อน - พระนอนตาหวาน - วัดพระเจ๊างาทัตจี

เริ่มต้น
7,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
17 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 8,999 10,998 แสดง - 20 20
21 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 7,999 9,998 แสดง - 20 20
4 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 7,999 9,998 แสดง - 24 24
18 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 7,999 9,998 แสดง - 20 20
28 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 8,999 10,998 แสดง - 20 20

รายละเอียดการเดินทาง