ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

HKG10 (MS) ฮ่องกง เซินเจิ้น (MAR-OCT)

รหัสทัวร์
SPLT190092

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มต้น
8,989 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
15 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 8,989 11,989 แสดง - 30 30
10 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 8,989 11,989 แสดง - 30 30
17 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 8,989 11,989 แสดง - 30 30
22 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 8,989 11,989 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง