ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

HKG10 (MS) ฮ่องกง เซินเจิ้น (MAR-OCT)

รหัสทัวร์
SPLT190092

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
30 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 6,999 9,999 แสดง - 30 30
Sold Out
15 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 8,989 11,989 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง