ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

HKG10 (MS) ฮ่องกง เซินเจิ้น (MAR-OCT)

รหัสทัวร์
SPLT190092

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มต้น
7,989 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
30 เม.ย. 62 - 2 พ.ค. 62 7,989 10,989 แสดง - 30 30
9 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62 8,989 11,989 แสดง - 30 30
23 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 8,989 11,989 แสดง - 30 30
30 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 8,989 11,989 แสดง - 30 30
20 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 8,989 11,989 แสดง - 30 30
27 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 8,989 11,989 แสดง - 30 30
4 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62 8,989 11,989 แสดง - 30 30
16 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 8,989 11,989 แสดง - 30 30
18 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 8,989 11,989 แสดง - 30 30
1 ส.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 8,989 11,989 แสดง - 30 30
15 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 8,989 11,989 แสดง - 30 30
29 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 8,989 11,989 แสดง - 30 30
12 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 8,989 11,989 แสดง - 30 30
26 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 8,989 11,989 แสดง - 30 30
10 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 8,989 11,989 แสดง - 30 30
17 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 8,989 11,989 แสดง - 30 30
22 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 8,989 11,989 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง