ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

VKO01 W5 RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6D3N (JUN-OCT)

รหัสทัวร์
SPLT190095

ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- มหาวิหาร เซนบาซิล - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว - พระราชวังเครมลิน - ซาร์กอร์ส - โบสถ์ทรีนีตี้ - จัตุรัสแดง - ช้อปปิ้งถนนอารบัต
- มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ถนนอารบัต - เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี1 – ตลาดอิสไมโลโว่ - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี4 แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – ห้างกุม

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
8 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 26,999 31,499 แสดง - 30 30
Sold Out
15 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 28,999 33,499 แสดง - 30 30
Sold Out
29 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62 27,999 32,499 แสดง - 30 30
Sold Out
6 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62 29,999 34,499 แสดง - 30 30
Sold Out
13 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 30,999 35,499 แสดง - 30 30
Sold Out
27 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 29,999 34,499 แสดง - 30 30
Sold Out
10 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 30,999 35,499 แสดง - 30 30
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 29,999 34,499 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง