ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

VKO01 W5 RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6D3N (JUN-OCT)

รหัสทัวร์
SPLT190095

ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
27,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
8 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 28,999 33,499 แสดง - 30 30
15 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 28,999 33,499 แสดง - 30 30
29 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62 27,999 32,499 แสดง - 30 30
6 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62 29,999 34,499 แสดง - 30 30
13 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 30,999 35,499 แสดง - 30 30
27 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 29,999 34,499 แสดง - 30 30
10 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 30,999 35,499 แสดง - 30 30
17 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 29,999 34,499 แสดง - 30 30
7 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 29,999 34,499 แสดง - 30 30
12 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 29,999 34,499 แสดง - 30 30
21 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 30,999 35,499 แสดง - 30 30
5 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 31,999 36,499 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง