ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

BT-JT01_DD SUPER SHOCK พม่า ไหว้พระวัดดัง DD

รหัสทัวร์
SPLT190100


SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
30 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 3,999 3,999 แสดง - 30 30
Sold Out
6 มิ.ย. 62 - 6 มิ.ย. 62 4,499 4,499 แสดง - 30 20
Sold Out
20 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 4,499 4,499 แสดง - 30 30
Sold Out
27 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 4,499 4,499 แสดง - 30 30
Sold Out
4 ก.ค. 62 - 4 ก.ค. 62 4,499 4,499 แสดง - 30 30
Sold Out
11 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62 4,499 4,499 แสดง - 30 30
Sold Out
25 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 4,499 4,499 แสดง - 30 30
Sold Out
1 ส.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 4,499 4,499 แสดง - 30 30
Sold Out
8 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 4,499 4,499 แสดง - 30 30
Sold Out
15 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 4,499 4,499 แสดง - 30 30
Sold Out
22 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 4,499 4,499 แสดง - 30 30
Sold Out
29 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 4,499 4,499 แสดง - 30 30
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 4,499 4,499 แสดง - 30 30
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 4,499 4,499 แสดง - 30 30
Sold Out
19 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 4,499 4,499 แสดง - 30 30
Sold Out
26 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 4,499 4,499 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง