ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

BT-JT01_DD SUPER SHOCK พม่า ไหว้พระวัดดัง DD

รหัสทัวร์
SPLT190100


เริ่มต้น
4,499 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
25 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 4,499 4,499 แสดง - 30 30
1 ส.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 4,499 4,499 แสดง - 30 30
8 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 4,499 4,499 แสดง - 30 30
15 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 4,499 4,499 แสดง - 30 30
22 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 4,499 4,499 แสดง - 30 30
29 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 4,499 4,499 แสดง - 30 30
5 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 4,499 4,499 แสดง - 30 30
12 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 4,499 4,499 แสดง - 30 30
19 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 4,499 4,499 แสดง - 30 30
26 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 4,499 4,499 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง