ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

(RGN-WM01-8M) WOW MYANMAR 2 DAYS 1 NIGHTS (8M)

รหัสทัวร์
SPLT190119

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
พักโรงแรม 5 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
19 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 7,999 9,899 แสดง - 24 24
Sold Out
10 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 7,999 9,899 แสดง - 20 20
Sold Out
11 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 7,999 9,899 แสดง - 20 20
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง