ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

(VIT-CS01-VN) CLASSIC VIETNAM_HANOI-HALONG 3 DAYS APR-SEP 19 BY VN

รหัสทัวร์
SPLT190122

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 11,900 13,800 แสดง - 31 31
Sold Out
27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 12,500 14,400 แสดง - 31 31
Sold Out
10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 11,900 13,800 แสดง - 31 31
Sold Out
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 9,999 11,899 แสดง - 24 24
Sold Out
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 9,999 11,899 แสดง - 24 24
Sold Out
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 9,999 11,899 แสดง - 19 19
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง