ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

(EJ-8DMS) EGYPT+JORDAN 8 DAYS JAN-MAY 19 BY MS

รหัสทัวร์
SPLT190144

ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
26 มี.ค. 62 - 2 เม.ย. 62 59,900 66,900 แสดง - 20 20
Sold Out
13 เม.ย. 62 - 20 เม.ย. 62 63,999 70,999 แสดง - 25 25
Sold Out
4 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62 58,999 65,999 แสดง - 20 20
Sold Out
18 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 58,999 65,999 แสดง - 20 20
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง