ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

(TUR-HH8D-KC) HOT HOT TURKEY 8 DAYS 6 NIGHT BY KC FEB-MAY 19 28999-39999

รหัสทัวร์
SPLT190149

ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
12 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62 39,999 48,499 แสดง - 25 25
Sold Out
26 เม.ย. 62 - 3 พ.ค. 62 32,888 40,388 แสดง - 20 20
Sold Out
3 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62 28,888 36,388 แสดง - 25 25
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง