ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

(VIT-CS02-FD) CLASSIC VIETNAM_HANOI-HALONG 3 DAYS

รหัสทัวร์
SPLT190158

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
29 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 9,900 11,800 แสดง - 24 24
Sold Out
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 9,900 11,800 แสดง - 24 24
Sold Out
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 9,900 11,800 แสดง - 24 24
Sold Out
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 9,900 11,800 แสดง - 24 24
Sold Out
21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 9,900 11,800 แสดง - 24 24
Sold Out
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 9,900 11,800 แสดง - 24 24
Sold Out
26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 9,900 11,800 แสดง - 24 24
Sold Out
2 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 9,900 11,800 แสดง - 24 24
Sold Out
9 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 9,900 11,800 แสดง - 24 24
Sold Out
16 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 9,900 11,800 แสดง - 24 24
Sold Out
23 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 9,900 11,800 แสดง - 24 24
Sold Out
30 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 9,900 11,800 แสดง - 24 24
Sold Out
7 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 9,900 11,800 แสดง - 31 31
Sold Out
8 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 10,900 12,800 แสดง - 31 31
Sold Out
14 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 9,900 11,800 แสดง - 24 24
Sold Out
21 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 9,900 11,800 แสดง - 24 24
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง