ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

VZDLI01 - เวียดนามใต้ เปิดตัวซุปตาร์ วาไรตี้ เริ่มต้น 6888

รหัสทัวร์
SPLT190187

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
8,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
26 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 25 25
8 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
10 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 30 30
15 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
17 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 30 30
22 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
24 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 25 25
8 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 9,999 12,499 แสดง - 25 25
12 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 9,999 12,499 แสดง - 25 25
19 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 31
24 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
26 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
3 ก.ค. 62 - 5 ก.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
8 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
10 ก.ค. 62 - 12 ก.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 25 25
22 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
24 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
31 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
5 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
7 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
14 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
17 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 25 25
21 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
28 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
4 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
11 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 9,999 12,499 แสดง - 25 25
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 9,999 12,499 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง