ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

XJ118 - ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ฟูจิ 5D3N ซุปตาร์ เมืองเก่ากับดอกไม้งาม บิน XJ

รหัสทัวร์
SPLT190189

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ - ปราสาทอีกาดำ - สวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ - ออนเซ็น
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า - สนามบินดอนเมือง - สนามบินซุบุเซินแทรร์ เมืองนาโกย่า - วัดโอสุคันนง - ช้อปปิ้งย่านโอสุ - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ - เมืองมัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - เมืองยามานาชิ - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟูจิ - เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ทะเลสาบฮามานาโกะ - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งย่านซาดาเอะ - เมืองนาโกย่า - สนามบินซูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า - สนามบินดอนเมือง

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง