ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

XJ118 - NAGOYA TAKAYAMA FUJI 5D3N ซุปตาร์ เมืองเก่ากับดอกไม้งาม

รหัสทัวร์
SPLT190189

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
17,888 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
7 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 21,888 29,788 แสดง - 34 34
14 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 17,888 25,788 แสดง - 34 34
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34 34
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34 34
7 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34 34
12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 17,888 25,788 แสดง - 34 34
17 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34 34
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34 34
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34 34
4 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34 34
16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34 34
18 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34 34
25 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
3 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
10 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 21,888 29,788 แสดง - 34 34
15 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 21,888 29,788 แสดง - 34 34

รายละเอียดการเดินทาง