ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

XJ116 - ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5D3N ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ บานฉ่ำ บิน XJ

รหัสทัวร์
SPLT190191

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- ทุ่งลาเวนเดอร์ วิวภูเขาไฟฟูจิ - วัดดนาริตะ - ออนเซ็น
ทัวร์ญี่ปุุ่น โตเกียว - สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - เมืองโตเกียว - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - สวนดอกไม้ฮานะโนะเมียวโกะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ท - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - การเรียนรู้วิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว - นาริตะ - วัดนาริตะซัง - โอโมเตะซังโตะ นาริตะ - ช้อปปิ้ง โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - อิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

เริ่มต้น
19,888 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
20 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 34 34
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 20,888 28,788 แสดง - 34 34
30 ก.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 25,888 33,788 แสดง - 34 34
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34 34
13 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34 34
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34 34
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34 34
17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34 34
18 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34 34
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34 34
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34 34
26 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 34 34
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 22,888 30,788 แสดง - 34 34
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 22,888 30,788 แสดง - 34 34
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 19,888 27,788 แสดง - 34 34
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 34 34
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 34 34
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 34 34
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 34 34
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 34 34
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 20,888 28,788 แสดง - 34 34

รายละเอียดการเดินทาง