ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

XJ113 - ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว ทาคายาม่า ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (ยาวปายยย) 5วัน 3คืน บิน XJ

รหัสทัวร์
SPLT190193

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- ชมปราสาททอง - ศาลเจ้าจิ้งจอก - หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ - Free Wifi on Bus
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว ทาคายาม่า - สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ - ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ - นาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโกย่า - เกียวโต - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ช้อปปิ้งเอ็กโปซิตี้ - วันอิสระ - สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้Group Size
31 พ.ค. 62 - 4 มิ.ย. 62 - 21,888 29,788 แสดง - 34 34
Sold Out
30 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62 - 19,888 27,788 แสดง - 34 34
Sold Out
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 - 19,888 27,788 แสดง - 34 34
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง