ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

TKIST01 - ตุรกี เปิดตัวซุปตาร์ บอลลูน เริ่มต้น 28999

รหัสทัวร์
SPLT190199

ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มต้น
29,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
2 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62 31,999 40,999 แสดง - 25 25
6 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62 29,999 38,999 แสดง - 25 27
7 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 31,999 40,999 แสดง - 25 25
9 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62 30,999 39,999 แสดง - 25 25
12 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 30,999 39,999 แสดง - 25 25
14 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62 29,999 38,999 แสดง - 25 25
18 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 31,999 40,999 แสดง - 25 25
19 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 31,999 40,999 แสดง - 25 25
20 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 29,999 38,999 แสดง - 25 25
22 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 31,999 40,999 แสดง - 25 25
24 พ.ค. 62 - 1 มิ.ย. 62 31,999 40,999 แสดง - 25 25
28 พ.ค. 62 - 5 มิ.ย. 62 31,999 40,999 แสดง - 25 25
30 พ.ค. 62 - 7 มิ.ย. 62 31,999 40,999 แสดง - 25 30

รายละเอียดการเดินทาง