ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

TKIST01 - ทัวร์ตุรกี เปิดตัวซุปตาร์ บอลลูน บิน เตอร์กิชแอร์ไลน์ 9วัน 6คืน

รหัสทัวร์
SPLT190199

ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
อิสตันบลู คัปปาโดเกีย ชมเมืองมรดกโลกที่เมืองซาแฟรนโบลู เที่ยวบินตรงโดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 2 ขวด
- ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย - สุเหร่าสีน้ำเงิน - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ปราสาทปุยฝ้าย - นครใต้ดินชาดัค - ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
16 เม.ย. 62 - 24 เม.ย. 62 28,999 37,999 แสดง - 25 29
Sold Out
24 เม.ย. 62 - 2 พ.ค. 62 31,999 40,999 แสดง - 25 25
Sold Out
2 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62 31,999 40,999 แสดง - 25 25
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง