ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

WQR5010J EAST AMERICA 10 DAYS[JFK-JFK]

รหัสทัวร์
SPLT190284

ระยะเวลา 10 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
30 มี.ค. 62 - 8 เม.ย. 62 72,900 98,800 แสดง - 31 31
Sold Out
26 เม.ย. 62 - 5 พ.ค. 62 72,900 98,800 แสดง - 31 31
Sold Out
3 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 72,900 98,800 แสดง - 31 31
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง