ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ต้าดต้าด ฮ่องกง เซินเจิ้น ตงกวน ดิสนีย์เเลนด์ MS APR

รหัสทัวร์
SPLT190319

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
6,996 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
25 เม.ย. 62 - 27 เม.ย. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
30 เม.ย. 62 - 2 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง