ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ต้าดต้าด ฮ่องกง เซินเจิ้น ตงกวน ดิสนีย์เเลนด์ MS APR

รหัสทัวร์
SPLT190319

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
2 เม.ย. 62 - 4 เม.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
4 เม.ย. 62 - 6 เม.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
9 เม.ย. 62 - 11 เม.ย. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
11 เม.ย. 62 - 13 เม.ย. 62 8,998 12,498 แสดง - 30 30
Sold Out
18 เม.ย. 62 - 20 เม.ย. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
Sold Out
25 เม.ย. 62 - 27 เม.ย. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
Sold Out
30 เม.ย. 62 - 2 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง