ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ตู๊ดตู้ด ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น HX

รหัสทัวร์
SPLT190323

พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
5,995 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
28 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
29 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
29 เม.ย. 62 - 2 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
30 เม.ย. 62 - 2 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
1 พ.ค. 62 - 3 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
2 พ.ค. 62 - 4 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
5 พ.ค. 62 - 7 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
6 พ.ค. 62 - 8 พ.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
9 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
10 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
11 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
12 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
13 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
14 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
15 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
16 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
17 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
19 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 30 30
20 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
21 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
22 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
23 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
24 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
25 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
26 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
27 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
28 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
29 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง