ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ตู๊ดตู้ด ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น HX

รหัสทัวร์
SPLT190323

พักโรงแรม 3 ดาว
- ดิสนีย์แลนด์ - วัดหวังต้าเซียน
- เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง
- สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - ตงกวน - สะพานแก้ว 3 มิติ - โชว์กายกรรม - ช้อปปิ้ง 3 ร้าน - ช้อปปิ้งหล่อหวู่เซ็นเตอร์ - วัดหวังต้าเซียน - เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งถนนนาธาน

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
1 พ.ค. 62 - 3 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
2 พ.ค. 62 - 4 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
5 พ.ค. 62 - 7 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
6 พ.ค. 62 - 8 พ.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
Sold Out
9 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
10 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
Sold Out
11 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
Sold Out
12 พ.ค. 62 - 14 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
13 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
Sold Out
14 พ.ค. 62 - 16 พ.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
Sold Out
15 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
Sold Out
16 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
17 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
Sold Out
19 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 8,888 12,388 แสดง - 30 30
Sold Out
20 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
Sold Out
21 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
Sold Out
22 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
Sold Out
23 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
24 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
Sold Out
25 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
Sold Out
26 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
27 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
Sold Out
28 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
Sold Out
29 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 5,995 9,495 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง