ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ 4 วัน 3 คืน FEB (KY)

รหัสทัวร์
SPLT190331

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

เริ่มต้น
8,998 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
25 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62 10,901 14,401 แสดง - 30 30
26 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62 10,901 14,401 แสดง - 30 30
27 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62 10,901 14,401 แสดง - 30 30
28 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 30 30
29 เม.ย. 62 - 2 พ.ค. 62 8,998 12,498 แสดง - 30 30
30 เม.ย. 62 - 3 พ.ค. 62 8,998 12,498 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง