ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ 4 วัน 3 คืน FEB (KY)

รหัสทัวร์
SPLT190331

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
1 เม.ย. 62 - 4 เม.ย. 62 8,998 12,498 แสดง - 30 30
Sold Out
2 เม.ย. 62 - 5 เม.ย. 62 8,998 12,498 แสดง - 30 30
Sold Out
3 เม.ย. 62 - 5 เม.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30 30
Sold Out
4 เม.ย. 62 - 7 เม.ย. 62 10,901 14,401 แสดง - 30 30
Sold Out
7 เม.ย. 62 - 10 เม.ย. 62 10,901 14,401 แสดง - 30 30
Sold Out
8 เม.ย. 62 - 11 เม.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30 30
Sold Out
9 เม.ย. 62 - 12 เม.ย. 62 8,998 12,498 แสดง - 30 30
Sold Out
17 เม.ย. 62 - 20 เม.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30 30
Sold Out
18 เม.ย. 62 - 21 เม.ย. 62 10,901 14,401 แสดง - 30 30
Sold Out
19 เม.ย. 62 - 22 เม.ย. 62 10,901 14,401 แสดง - 30 30
Sold Out
20 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62 10,901 14,401 แสดง - 30 30
Sold Out
21 เม.ย. 62 - 24 เม.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30 30
Sold Out
22 เม.ย. 62 - 25 เม.ย. 62 8,998 12,498 แสดง - 30 30
Sold Out
23 เม.ย. 62 - 26 เม.ย. 62 8,998 12,498 แสดง - 30 30
Sold Out
24 เม.ย. 62 - 27 เม.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30 30
Sold Out
25 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62 10,901 14,401 แสดง - 30 30
Sold Out
26 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62 10,901 14,401 แสดง - 30 30
Sold Out
27 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62 10,901 14,401 แสดง - 30 30
Sold Out
28 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 30 30
Sold Out
29 เม.ย. 62 - 2 พ.ค. 62 8,998 12,498 แสดง - 30 30
Sold Out
30 เม.ย. 62 - 3 พ.ค. 62 8,998 12,498 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง