ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

JFD ฉางซาจางเจียเจี้ย 7997 (3D2N)

รหัสทัวร์
SPLT190332

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- สะพจานแก้วางเจียเจี้ยที่ยาวที่สุดในโลก - ภาพวาดเขียนทราย - พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย - ถนนคนเดินหวงซิ่งลู่
- เมืองฉางซา - เมืองจางเจียเจี้ย - สะพานเดินกระจกที่ยาวที่สุดในโลก - เขาเทียนเหมินซาน - ภาพวาดเขียนทราย

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
3 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 8,998 13,498 แสดง - 30 30
Sold Out
10 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 8,998 13,498 แสดง - 30 30
Sold Out
17 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 7,997 12,497 แสดง - 30 30
Sold Out
18 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 8,998 13,498 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง