ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

JFD ฉางซาจางเจียเจี้ย 7997 (3D2N)

รหัสทัวร์
SPLT190332

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
8,998 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
3 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 8,998 13,498 แสดง - 30 30
10 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 8,998 13,498 แสดง - 30 30
17 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 8,998 13,498 แสดง - 30 30
18 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 10,901 15,401 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง