ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

WE8 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน WE 2019

รหัสทัวร์
SPLT190335

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- ดิสนีย์แลนด์ - ช้อปปิ้งนาธาน - เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน
- ฮ่องกง - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - The Avenue of Star - The Symphony of light - ฮ่องกง - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - วัเ้จาแม่กวนอิมยืมเงิน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว

เริ่มต้น
0 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
18 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
19 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
20 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 11,911 17,411 แสดง - 30 30
21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 11,911 17,411 แสดง - 30 30
22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 10,901 16,401 แสดง - 30 30
23 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 11,911 17,411 แสดง - 30 30
24 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
25 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
26 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62 10,901 16,401 แสดง - 30 30
27 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 11,911 17,411 แสดง - 30 30
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 - 5,500 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง