ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

WE8 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน WE 2019

รหัสทัวร์
SPLT190335

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- ดิสนีย์แลนด์ - ช้อปปิ้งนาธาน - เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน
- ฮ่องกง - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - The Avenue of Star - The Symphony of light - ฮ่องกง - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - วัเ้จาแม่กวนอิมยืมเงิน - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
29 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62 11,911 17,411 แสดง - 30 30
Sold Out
30 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62 11,911 17,411 แสดง - 30 30
Sold Out
31 มี.ค. 62 - 2 เม.ย. 62 10,901 16,401 แสดง - 30 30
Sold Out
1 เม.ย. 62 - 3 เม.ย. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
2 เม.ย. 62 - 4 เม.ย. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
3 เม.ย. 62 - 5 เม.ย. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
9 เม.ย. 62 - 11 เม.ย. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
25 เม.ย. 62 - 27 เม.ย. 62 10,901 16,401 แสดง - 30 30
Sold Out
26 เม.ย. 62 - 28 เม.ย. 62 11,911 17,411 แสดง - 30 30
Sold Out
27 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62 11,911 17,411 แสดง - 30 30
Sold Out
28 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62 10,901 16,401 แสดง - 30 30
Sold Out
2 พ.ค. 62 - 4 พ.ค. 62 10,901 16,401 แสดง - 30 30
Sold Out
3 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 11,911 17,411 แสดง - 30 30
Sold Out
4 พ.ค. 62 - 6 พ.ค. 62 11,911 17,411 แสดง - 30 30
Sold Out
5 พ.ค. 62 - 7 พ.ค. 62 10,901 16,401 แสดง - 30 30
Sold Out
6 พ.ค. 62 - 8 พ.ค. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
7 พ.ค. 62 - 9 พ.ค. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
8 พ.ค. 62 - 10 พ.ค. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
9 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62 11,911 17,411 แสดง - 30 30
Sold Out
10 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62 11,911 17,411 แสดง - 30 30
Sold Out
11 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 11,911 17,411 แสดง - 30 30
Sold Out
18 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 12,921 18,421 แสดง - 30 30
Sold Out
1 มิ.ย. 62 - 3 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
Sold Out
2 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
3 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
4 มิ.ย. 62 - 6 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
Sold Out
5 มิ.ย. 62 - 7 มิ.ย. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
6 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
7 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
8 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
Sold Out
9 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
Sold Out
10 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
Sold Out
11 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
Sold Out
12 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
Sold Out
13 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 11,911 17,411 แสดง - 30 30
Sold Out
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 11,911 17,411 แสดง - 30 30
Sold Out
15 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
Sold Out
16 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
17 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
18 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
Sold Out
19 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62 8,998 14,498 แสดง - 30 30
Sold Out
20 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 11,911 17,411 แสดง - 30 30
Sold Out
21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 11,911 17,411 แสดง - 30 30
Sold Out
22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 10,901 16,401 แสดง - 30 30
Sold Out
23 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 11,911 17,411 แสดง - 30 30
Sold Out
24 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
25 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 9,999 15,499 แสดง - 30 30
Sold Out
26 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62 10,901 16,401 แสดง - 30 30
Sold Out
27 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 11,911 17,411 แสดง - 30 30
Sold Out
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 - 5,500 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง